Újult erővel – ezzel a jelszóval tartotta meg fórumát május 31-én a Munkástanácsok Országos Szövetségéhez és a Közlekedési Munkástanácsok Szövetségéhez egyaránt tartozó Zala Volán Dolgozóinak Demokratikus Szakszervezete (ZVDDSZ).

A szakszervezet 400-450 fős taglétszám elérésének célját hirdette meg. A ZVDDSZ az alakuló régiós szakszervezeti szövetség markáns bázisát kívánja megteremteni.

A fórumon Busa Csaba személyközlekedési igazgató a Zala Volán Zrt. helyzetét vázolta fel a szervezeti átalakítások tükrében. Elmondta, hogy a régiós szervezeti struktúra kezd összeállni, folyamatban van a vezetői pozíciók betöltésére alkalmas személyek kiválasztása. Megjegyezte, hogy a Zala Volán Zrt.-től egyre több szakemberrel számol az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ vezetése a regionális szervezet különböző szintjein.

Tájékoztatott arról, hogy a regionális szintű Kollektív Szerződés szerkezetének összeállítása elkezdődött, a szakszervezetekkel az egyeztetés folyamatban van. Horváth László, a ZVDDSZ elnöke örömét fejezte ki, hogy több Zala Volános kerülhet régiós szintű vezetői pozícióba, ám kívánatosnak tartja, hogy helyi keretek között se sorvadjanak el egyes döntési szintek. A résztvevők megnyugtatónak tartották, hogy a helyi bérmegállapodás külön pontban foglalkozik a munkahelyvédelem kérdésével. A munkaadói és a munkavállalói oldal közösen tesznek erőfeszítéséket az álláshelyek megtartása érdekében.

   Horváth László