A napokban regionális fórumot tartottak a Zala Volán Zrt-nél az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK Zrt.) működési területén tevékenykedő közlekedés munkástanácsi tagszervezetek.

A fórum vendége  volt Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, Papp László, az ÉNYKK Zrt. vezérigazgatója és Busa Csaba vezérigazgató-helyettes.

Az esemény kiemelt témáját a Volán-társaságok regionális átszervezése képezte. A tervek alapján a régió hat társaságának összeolvadása ez év végéig megtörténik, ezért az érdekvédők aktuálisnak tartották, hogy informálódjanak a már meghozott döntésekről és a végrehajtandó munkafolyamatok alakulásáról, ütemezéséről, a várható munkaerő-mozgás nagyságáról, időbeli rendeződéséről.

A szakszervezetek kihangsúlyozták, hogy munkájuk előterében egyértelműen a munkahelyvédelem áll, továbbá, hogy anyagi veszteséget lehetőleg az állomány döntő többségénél az átalakulás ne okozzon!  A Kollektív Szerződések regionális egységesítése azonban nem hagyta érintetlenül egyes rétegek kereseti viszonyait.

A szellemi állomány hangulatára nehezedő bizonytalansági faktor sincs kedvező hatással a munkahelyi légkörre.

Lesz-e munkahelyük, ha lesz is, hol, helyben vagy a központban? Megannyi kérdés, ami érzékenyen érintheti a munkavállalók mindennapjainak érzelmi állapotát.

 Ezért a régiós szakszervezetek közös cselekvési program mentén folytatnak egyeztetéseket, tárgyalásokat a munkáltatóval annak érdekében, hogy képesek legyenek minimalizálni a munkavállalók elégedetlenségét kiváltó és a bizonytalansági érzetet befolyásoló tényezőket.

A szakszervezetek hangsúlyozták, hogy azon szándékot támogatják, miszerint mind több szellemi munkavállaló helyben végezhessen munkát, és ne kelljen idejük jelentős részét ingázással tölteni.

Az átalakulás egyik kulcsát az emberi erőforrás gazdálkodásban látják a szakszervezetek.

Alapkérdés: lesz-e a különböző vezetői szinteken megfelelő számban kellő végzettségű, rendszerszemléletű, lényeglátó, jó szervezőkészségű szakember?

Palkovics Imre a Munka Törvénykönyvéhez, a MOSZ által benyújtott módosító indítványokat sorakoztatta fel. Miután a munkaközi szünet kérdésében is változtatást szorgalmaz a Szövetség, ezért különösképpen érdeklődéssel hallgatták a résztvevők az ezzel kapcsolatos javaslatot.

 Papp László és Busa Csaba is aktuális kérdésekre közelített. Szóltak a Kollektív Szerződések összehangolásáról, említést tettek az informatikai rendszerek integrációja körüli komoly eszmecserékről.

Tájékoztatták a résztvevőket, hogy szándékaik szerint minden munkavállalónak igyekeznek valamilyen munkalehetőséget biztosítani a regionális társaságban is. Persze azt is kihangsúlyozták, hogy azért lesznek vesztesei is a nagy ívű átszervezésnek. Elmondták, hogy a különböző vezető szintekre a régióból válogatták ki az elkalmasnak tartott személyeket, nem volt szándék, hogy a régión kívül „castingoljanak”.

 A régió-vezetők akárcsak a munkahelyi vezetőktől, úgy a szakszervezeti vezetőktől is azt kérték, hogy a szűkebb működési területükön túl, tágabb dimenzióban, egy szélesebb szervezeti struktúrában gondolkodjanak.

 A fórumon több hozzászóló érintette a gépkocsivezetők munkaidejének problémakörét és elhangzott, hogy a Volán, mint márkanév szerepeljen a régiós cég nevében.

                                                                                                               Horváth László

                                                                                                               KMSZ – alelnök