peticiofejlec

40 év munkaviszony után EGÉSZSÉGESEN élvezd a nyugdíjadat!

Ennek egyik záloga, hogy minden munkahelyen (függetlenül annak méretétől!) a munkavállalók hasonló, magas szakmai színvonalú foglalkozás-egészségügyi ellátásban részesüljenek! Hazánkban a krónikus betegségek közel egyharmadának diagnosztizálása a foglalkozás-egészségügy rendszerén keresztül történik.

Javaslataink:

– A munkahelyi környezetből és a munkavégzésből adódó egészségkárosító kockázatok feltárásakor (munkahigiénés szemle, gépek üzembe helyezése, stb.) legyen jelen a munkáltató, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, munkabiztonsági szakember mellett kötelezően a szakszervezetek képviselője, mint a munkavállalók érdekképviselete a kockázatok csökkentése vagy megszüntetése érdekében!

– A (foglalkozás-egészségügyi) megbízás vagy pályáztatás esetén az elbírálásnak ne a „kialkudott” ár (ez minden esetben fix, a Közlönyben megadott kötelező ár kell, hogy legyen!), csak a szakmai kritériumok megléte vagy hiánya lehet a verseny tárgya!

– A munkavállalók kötelező tájékoztatása és oktatása a munkahelyi egészségkárosító kockázatokról és a foglalkozás-egészségügy egészség-megőrző és egészségfejlesztő szerepéről, hogy a munkavállalók tudatosan működhessenek közre egészségük megőrzésében – ez az egészségben töltendő nyugdíjas évek garanciája.

Esélyegyenlőség a 40 éves munkaviszony idején a férfiak és nők esetén!

Legyen azonos férfiak és nők esetén a nyugdíjba vonulás időpontja (40 év munkaviszony után), ugyan- akkor a 40 év munkaviszony alatt azonos munkáért azonos bér járjon! Szűnjön meg a jelenlegi nemek szerinti diszkrimináció, ahol a férfiak átlagbére magasabb, mint a női munkavállalóké! Bár az egyenlő bért ma a hazai és a nemzetközi jog is megköveteli, a gyakorlatban mégis 20% feletti általános eltérés van a férfiak és nők bérezésében, míg a felvezetőknél ez a 30%-os értéket is meghaladja a bérek tekintetében. Ez elfogadhatatlan! Az egyenlő munkáért valóban egyenlő bér járjon!

Javaslataink:

– Meg kell teremteni a nemek közti kereseti különbség ellenőrzésének szabályozási és szervezeti alapjait!

– Létre kell hozni egy, a kormányzat és a szakszervezet képviselőiből álló bizottságot, melynek feladata a nemek közti kereseti különbség megszüntetésének támogatása, végrehajtása,
illetve a panaszok vizsgálata!