Perényi József, a

Munkástanácsok Országos Szövetsége-  SZT Munkavédelmi Bizottságának elnöke

Közel húsz éve vagyok a Munkavédelmi Bizottság tagja. Bátran elmondhatom, hogy sok vitának voltam részese. Előadásomban egy több év alatt kialakuló egyéni vélemény megnyilvánulása hallható, amivel napjainkig több támogatót szereztem, de sajnos a törvényalkotók még nem tartották érdemesnek arra,  hogy felfigyeljenek az általam megfogalmazott problémákra.

 A 2014. évben, a munkavédelem területén két jelentős kerek évfordulóról is megemlékeztünk. Harminc éve (1984) került állami irányítás és felügyelet a munkavédelem, és húsz éve (1994) lépett hatályba a munkavédelmi (Mvt.) törvény.

Ezen megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy felhívjam  a figyelmet egy-két olyan jogszabályi anomáliára, ami minél előbbi felülvizsgálatra és kijavításra szorul.

Ezek a következők:

  • Az Mvt. elnevezésében nem tesz különbséget az országos érdekegyeztetésben résztvevő Munkavédelmi Bizottság, és három fő munkavédelmi képviselő megválasztása esetén, munkahelyeken megalakítható Munkavédelmi Bizottságok között.
  • Az Mvt. kizárja a közszférát a kötelező érvényű munkavédelmi képviselő választásból. Gondoljunk csak az egészségügyben dolgozókra!
  • Az Mvt. végrehajtására kiadott MüM. rendelet a munkabiztonság területén három (I-III) veszélyességi osztályt nevez meg. Ezzel szemben a foglalkozás egészségügyről szóló kormányrendelet négy (A-B-C-D) veszélyességi osztályt nevesít.
  • Az Mvt. nem nevesíti a veszély fogalmát, holott különböző szakaszaiban használja ezen kifejezést. Ugyan akkor a MEBIR szabvány és a Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló EüM-SzCsM rendelet is használja, és különböző módon megfogalmazza veszély fogalmát.
  • Az Mvt. nevesíti és megfogalmazza a kockázat fogalmát. Ugyan akkor a Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló EüM-SzCsM rendelet szóló rendelet felülírja és teljesen más módon fogalmazza meg a nevezett fogalmat.

Gondolom a felsorolást más is tudná folytatni, bővíteni.

Ezért úgy gondolom eljött az ideje, hogy hozzáfogjunk egy Magyar – Magyar jogharmonizációs folyamathoz!

A fenti előadás rövidített összefoglalója annak az előadásnak, ami elhangzott 2014. november 20-án, a Tudomány Napja alkalmából, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpóziumán.

Perényi József

Munkástanácsok Országos Szövetsége-  SZT Munkavédelmi Bizottság

elnök