1. nap

Az elnökségi tagok szóbeli kiegészítést fűztek az elmúlt év írásos beszámolójához, amit korábban a résztvevők megkaptak elektronikus formában. Elnök: Salamon Lajos, szervezeti alelnök: Andics Gábor, területi alelnök: Pap László, gazdasági alelnök: Farkas Marianna, elnökségi tag: Bognár László, elnökségi tag: Breznai Sándor, elnökségi tag: Burány Sándor, Deák Péter, Demeter Norbert, Horváth Tivadar, Illés Zoltán, Takács József, Vidó Attila leköszönő alelnök.

Ezek a beszámolók érintették a belügyi érdekegyeztetéseket, katasztrófavédelmi érdekegyeztetéseket, hivatásos, önkormányzati, önkéntes, létesítményi tűzoltókat, oldalági és társszervekkel történt egyeztetéseket, tekintettel a hazai és külföldi tűzoltó szakszervezetekre, politikai pártokkal történt egyeztetéseket, televíziós és egyéb médiában történő megjelenéseket, közvéleménykutatásokat, felméréseket.

Mivel Vidó Attila leköszönt, ezért új szervezeti alelnököt kellett választani, amit Deák Péter személyében a küldöttértekezlet megválasztott. Így ismét hiány keletkezett az elnökségben, amire két jelölt lett állítva és Kispeti Arnold nevére érkezett a több szavazat, így ő tölti be az új elnökségi tag szerepét.

Az érdekképviselet szolgáltatási oldaláról a Kehidakustányi és Tiszacsegei üdülők kihasználtságáról és a fenntartásához felhasznált forrásokról. Köszönettel tartozunk a tűzoltóknak, akik társadalmi munkában segítenek az üdülők fenntartásában, karbantartásában.

A flotta lehetőségek, kollektív biztosítások, jogsegély, bírósági perek, kedvezmények részletesebben a következő napok témája.

Elfogadásra került a költségvetés, a felügyelő bizottság szervezeti működési szabályzata, esélyegyenlőségi szabályzat és az etikai kódex.

Zárásként a Tűzoltókért Alapítvány kuratóriumának elnöke Hócza György tartott egy rövid beszámolót a kapott támogatásokról, felajánlott 1%-ról, pályázati tevékenységről és a segítségre szorult tűzoltó családoknak kifizetett segélyekről. A rendelkezésre álló 3 nap alatt célunk 160 ezer forintot összegyűjtése egy tűzoltó kollégánk kislányának gyógykezeléséhez.

Este: Fórumbeszélgetés – KI MIT TUD ? alcímmel- a médiában megjelent kormányzati, ellenzéki rendvédelmet érintő hírekről, elképzelésekről, tervekről.

ünnepnapi szabadságolások központi tiltása

ellentételezés nélküli megbízásokkal kapcsolatos peres tapasztalatok

létszámhiány, párhuzamosítás problémái

fizetési fokozatban előresorolások problémája a 2015. HSZT miatt

2. nap

A Vodafone kapcsolattartó tájékoztatójával indult a nap, amit a szoros időbeosztás miatt vettünk előre. A cég képviselője bemutatta az új szerződésünk előnyeit. A tagok pedig jelezték a szolgáltatással tapasztalt problémáikat.

A gazdasági beszámoló legfontosabb eleme mindig a szakszervezeti tagdíj, a tagdíjból tartja fent magát a szakszervezet. Amióta a kormány másodrangú állampolgárként kezeli a rendvédelmi dolgozókat és megtiltotta a munkáltató általi tagdíj levonását, azóta nehezebb az illetmények követése, a hivatásos állomány létszám adatainak követése, tagdíj adminisztráció, a tagdíj beszedése, tagok nyilvántartása. Évek óta húzódó probléma a kollégák adatváltozásának követése.

A HTFSZ- Generali kollektív jogvédelmi és balesetbiztosítási szerződés részletes bemutatásával folytattuk. A tűzoltók részéről az egyik legnagyobb érdeklődést mindig ez váltja ki. Az elmúlt évben is, sajnos számos esetben kellett igénybe venni a kollégáknak. A szakszervezet távolabbi tervei között szerepel, egy olyan komplex program, amelyben az öngondoskodás, kockázati, baleseti, egészségügyi, szolgáltatásfinanszírozó, jogi vagy otthon, gépjármű biztosítást is egy helyen, kedvezményesen igénybe lehessen venni, mindenhonnan elérhető elsőbbségi ügyintézéssel.

Az elnökség által elfogadott tagfelvételek, kilépések, a felmondott tagsági viszonyok, beérkezett fellebbezések tárgyalása, elnökségi döntések küldöttek általi elfogadása, illetve megváltoztatása.

Helyi alapszervezetek alakulása és a nevesített kapcsolattartók megszavazása, a helyi egységek szabályzóinak jogszabályi megfeleltetéséhez határidő szabásával.

  • Fórum:

A megváltoztatott egészségkárosodási szabályok rendkívül hátrányos a tűzoltókra nézve. A decemberi bevezetés óta már bizonyította, hogy nem azért módosították, hogy nekünk jó legyen. A kollégák felháborító történésekről számoltak be, olyan kollégákkal kapcsolatban, akik már az új szabályozás miatt kerültek utcára 23-24 év szolgálati jogviszonnyal.

A szakszervezet korábban jelezte a BM felé, hogy ez a jogszabály nem jó és változtassák meg, de ezt az elmúlt 10 hónapban még nem sikerült. Mivel látjuk, hogy ez egyszerű lenne és rendeletről lévén szó gyorsan megoldható lennea három mondatnak a módosítása. Sajnos, szándékosan nem teszi a minisztérium, az is látszik, hogy szándékosan módosították a tűzoltókra nézve hátrányosan.

Javaslatunk, hogy mindenképpen vegyétek fel a kapcsolatot a jogászainkkal, ha olyan jellegű egészségügyi problémátok van, amiből akár egy komolyabb egészségkárosodást állapíthatnak meg, vagy a beosztásotokra váltok alkalmatlanná, mert nagyon gyorsan kerültök az állam által kisemmizve az utcára. Az elmúlt időszak jogszabályváltozásai alapján kijelenthető, hogy a rendvédelem hivatásos állományú tagjait a kormányzat ellenségnek tekintik és mindent elkövetnek, hogy a hivatásotokat minél méltatlanabb körülmények között kelljen feladni, vagy teremt olyan helyzetet, hogy akaratotok ellenére veszítsétek el a munkátokat. A szociális háló megszüntetése és az életpálya hiánya nagy tömegeket nem ennek a kormánynak az idején fog kezelhetetlen méretet ölteni. Ezen csak mi tudunk változtatni nem más.

Sok vélemény és hozzászólás volt a nyugdíjakkal kapcsolatban. A visegrádi négyek tagországainak tűzoltó szakszervezetitől megkaptuk, hogy náluk, hogyan működik a szolgálati nyugdíj és a fizetések rendszere. Érdekes tapasztalat volt számunkra, hogy a szomszédos országokban az EU-s forrásokból, volt, ahol levitték a szolgálati nyugdíj korhatárát 15 évre, valahol 18, de a legtöbb is 20 év, megemelték a fizetéseket, felújították a laktanyákat, lecserélték a tűzoltóautó parkot használható autókra. Nálunk meg úgy tűnik, hogy talán 108 Rába fecskendő lett ebből a pénzből, ami használhatatlan, de legalább drága.

Jó látni, hogy hozzáértő szakemberek, politikusok hogyan működtetnek és szervezik atűzoltóság szervezetét. Ezeket a példákat javaslatként mindig megfogalmazzuk, de tapasztalatunk szerint hozzáértő szakemberek és politikusok hiányában nálunk még várat magára ez a fejlesztés.

„Hanyatló” északi szomszédunkban, szlovák kollégánk 27 év vonulás után ment el nyugdíjba, 16 ezer euró lelépési pénzt kapott az 1000 eurós nyugdíj mellé.

Kritikát kaptunk a szakszervezeti kapcsolattartás miatt. Hiányoljátok, hogy nem látogatjuk a tűzoltóságokat. Számtalan alkalommal próbálkoztunk bejutni, de a megyei igazgatók felsőbb utasításra nem engednek be minket. Minden katvédes vezető két kézzel fogja a székét és nem meri felvállalni, hogy szembe menjen a központi utasítással.

Kapcsolattartási módok maradnak az egységvezetők, alapszervezeti kapcsolattartók, elnökségi tagok, akikhez a honlapon találtok elérhetőséget és megyei kiosztást, a központi email címünk, irodai telefonszámunk, közösségi média.

3. nap

A szakszervezet által képviselt bérrel, nyugdíjjal kapcsolatos álláspontok megvitatásával kezdődött az utolsó nap. Az elmúlt évben sem változtak az általunk képviselt főbb pontok. Az illetményemelés mértékére szolgálati beosztásonként, az átlagbér alapján és az inflációt figyelembe véve szoktunk javaslattal élni. Az OKF és a BM részére ezeket a javaslatokat évente többször megküldjük, ha van tárgyalás, akkor szóban is elmondjuk. Az OKF vezetését többször kértük, hogy támogassák a javaslatainkat lehetőségeikhez mérten pl. a rövidnadrág, vagy a sofőr pótlék kérdésében, de ettől elzárkóznak. Mindenki számára belátható, hogy az OKF vezetése teljesen alkalmatlan, ezen mi nem tudunk változtatni, azt viszont tapasztalatból tudom, hogy ha én fele ilyen szárul látnám el a munkámat, akkor már rég kipenderítettek volna.

További érintett témakörök:

  • szolgálati nyugdíj, – 40 és a 48 óra közötti munkaidő, a foglalkoztatási idő valós bejelentése, – túlmunka, – létszám problémák, – cafeteria, – ruházati utánpótlás, – önkéntes tűzoltók, – védőruházat, – felszerelés, fecskendők, – 6 havi, – lakhatási támogatás, – oltás

Megjelent vendégeink dr. Szebeni Andrea belügyminisztérium civil kapcsolatok és ügyfélkapcsolatok főosztályvezető helyettes, Powel Pál bét oldalági elnök, Pongó Géza FRSZ főtitkár, Kucsera Miklós FBVSZOSZ főtitkár.

A felszólalók megerősítették a rendvédelmi dolgozók létszámának és életkörülményeinek hanyatlását az általuk képviselt hivatásnemeknél is. Az érdekképviseletek lehetőségeinek szűkítését 2012 óta és az érdemi tárgyalások hiányát, információk visszatartását a munkáltató és a minisztérium irányából.

2012. évi II. törvény módosításában a 160/b szakasz alapján:

206/B. § * (1) Aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabálysértés nem valósul meg, ha azt vezető beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy követi el.

Ennek értelmében és mi szintén ezt tapasztaljuk, hogy kétféle adathalmaz létezik a rendvédelmi szerveknél. Az egyik a valós, míg a másik a hamis.

Zárásként rövid, közép és hosszú távú feladatként még megszavazták a küldöttek, hogy folytasson a szakszervezet propagandát a hamis toborzó videók ellen, amire a felszerelő állomány is panaszkodik. A toborzókba olyan fontos információk nem kerülnek bele, ami miatt munkába állás követő pár hónapon belül többen elhagyják a hivatásos pályát. A felszerelők kiképzése nagyon sok pénzbe kerül és sok helyen alig várják az újoncokat, hogy ki tudják venni a szabadságukat, vagy visszatérhessenek a vezénylésből eredeti szolgálati helyükre.

Ezen kívül felhatalmazást kaptunk egy szakszervezeti applikáció készítéséhez, amihez több tűzoltó kolléga is jelezte, hogy segítséget tud nyújtani. Az appal könnyebb lenne a közvetlen kapcsolattartás a tagokkal, lehetne virtuális tagkártya, gyorsabb lenne az információáramlás, adatfrissítés, stb.

Végül a következő küldöttgyűlésig ki kell dolgozni az Alapszabály és a szabályzók módosításához szükséges pontokat a január 31-ig beérkezett javaslatok alapján.

A végszóban Salamon Lajos elnök megköszönte a küldöttek munkáját és sok sikert kívánt Vidó Attila tagunknak a jövő évi választásokra és bezárta a XXXII. küldöttgyűlést.