Október 15 – 16-án munkavédelmi továbbképzést tartott a Munkástanácsok Országos Szövetsége a Balatonföldvári Oktatási Központban.

A képzést Palkovics Imre, Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke nyitotta meg. Beszédében Palkovics Imre kiemelte: a munkavédelem és nemek közötti egyenlőség évek óta napirenden van a szakszervezet prioritásai között. “Próbáljuk befolyásolni a döntéshozókat és felhívni az érintettek figyelmét a jogszabályokra, amelyek a magyar jogrend által is meghatározottak”.

“Az egészséghez és az egyenlőséghez való jogunk a francia forradalomig vezethetők vissza. Az első alkotmányrendszer fogalmazta meg a  hármas jelszót: “Szabadság, Egyenlőség, Testvériség!
Azóta  ez az európai jog részévé vált, és ez jelenti az elsődleges jogunkat a fentiekhez. A másodlagos jog pedig a magyar Alaptörvény, amely rögzíti a faji, életkori, vallási, nemek közötti egyenlőséget,és az egészséghez való jogot is, mint alapjogot. Ezt az alapjogunkat a munkavédelem és az  egészségügy megszervezésével próbálja biztosítani az állam. Mindezek ellenére sajnos komoly hiányosságok láthatóak mindkét területen. Például a nemek közötti egyenlőséget hiába írja elő a törvény, mégis 21%-kal magasabb a férfiak fizetése,vezetők körében pedig 30% a különbség. A nemek között fizikai, pszichikai és társadalmi különbségek is vannak, amelyeket ugyancsak szükséges kiegyenlíteni. Ma már elmondhatjuk, hogy a nők képzettebbek, mégis a férfiak kerülnek vezető pozícióba és a képzésekre, kurzusukra is inkább férfiakat hívnak. A Munkástanácsok Országos Szövetsége a nyáron petíciót fogalmazott meg a fentiekről, amelynek aláírásgyűjtő akciója a mai napig tart!” Hangsúlyozta a Munkástanácsok Elnöke.

Munkavédelem jogi alapjairól,  a baleset esetén szükséges eljárásról, és a baleset kivizsgálásának protokolljáról Perényi József, MOSZ SZT Munkavédelmi Bizottság elnöke tartott előadást.  Munka az Egyház szociális tanításában címmel Dohány Zoltán, c. kanonok, esperes-plébános beszélt.

Pusztai Tibor, a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi Szakreferense a munkavédelmi hatóság jogalkalmazási tevékenységéről tartott előadást. A munkavállalói kommunikációról pedig Idrányi Flóra, Munkástanácsok Országos Szövetsége kommunikációs vezetője beszélt.

A résztvevő az képzés végén írásban adtak számot az elsajátított ismeretanyagról.