Hosszú konföderációs és kormányzati egyeztetések során a Munkástanácsok Országos Szövetsége ismét küldhetett tagot az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságba.

Az EGSZB (angolul ECOSOC) az Európai Bizottság tanácsadó szerve az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága – a helyi önkormányzatok képviseleti szerve – mellett.

 • Feladata a benne résztvevő szervezetek érdekeinek és véleményének becsatornázása az európai szintű jogalkotásba. A Római Szerződés hozta létre 1957-ben, a Parlamenthez hasonló arányos tagállami képviseletet biztosít.
 • A tagok csoportokat alkotnak a gazdasági-társadalmi tagozódás szerint. Ezért három csoportra oszlik – 1. csoport: munkáltatói szervezetek; 2. csoport: szakszervezetek, 3. csoport: egyéb gazdasági érdekképviseletek (környezetvédők, fogyasztóvédők, családokat képviselők, agrár- és szabadfoglalkozásúak kamarái, stb.)
 • Nem érdekegyeztető szerv, hanem a civil társadalom álláspontját képviseli az uniós kompetenciát képező ügyekben. Ennek megfelelően:
  • tagjainak kiegyensúlyozott, egységes véleményt kell adnia a Bizottság megkeresésére;
  • a megkeresés pedig kötelező gazdasági, szociális, és társadalmi kérdésekben, azaz az uniós jogalkotás legnagyobb részében.
  • a tagok saját véleménnyel kezdeményezhetnek jogalkotást vagy egyéb bizottsági aktust.
  • A csoportoknak kell egységes véleményt nyilvánítani a Bizottság felé. Ez nem könnyű, főként a munkáltatók gazdasági érdekei és szemlélete miatt, a 2. és a 3. csoport inkább jut egyezségre.
  • A bizottság és a belőle alakul kisebb véleményező csoportok majdnem heti-kétheti rendszerességgel üléseznek, munkájukért költségtérítést kapnak számla alapján.

A magyar tagok az uniós tagságunk kezdete óta aktívan vesznek részt a munkában, elnökségi megbízásokban, vélemények kidolgozásában.

A tagunk Dr Pásztor Miklós, aki már évtizedek óta szervezetünk közgazdasági és kormányzati programokat értékelő szekértője. Közgazdász doktor, a Corvinus Egyetem oktatója. Szakmai és oktatási területe az államháztartás, különösen az adózás, a központi és a helyi bérpolitikai és gazdálkodási lehetőségek elemzése. Rendszeresen képviselte szervezetünket hazai magas szintű tárgyalásokon, valamint több nemzetközi fórumon és szakmai bizottságban. Nős, felnőtt gyerekei és unokái vannak.

Jelenleg a gazdasági, fenntarthatósági és adózási kérdésekre specializálta bizottsági tevékenységét, valamint részt vesz egy állandó munkacsoportban, a „Szociális Vállalkozások” nevűben, ahol európai szinten is lehetősége van a munkavállalói részvétel és tulajdonlás elősegítésére.