Sikerrel zárultak a tárgyalások a Volánbusz és a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) vezetése között. A többkörös egyeztetés eredményeként létrejött a megállapodás a szakszervezet fenntartott két sztrájkköveteléséről – az egységes üzemanyag-normarendszer megvalósításáról és a munkába járás szabályozásáról.

Több fordulóban zajlottak a konstruktív tárgyalások a felek között, melyek 2023. január 12-én eredményesen zárultak. A megállapodás értelmében a Munkáltató vállalja a Szakszervezet követelésének kielégítése érdekében és a munkavállalók körülményeinek javítása céljából,  hogy – 2023. január 1. napjától, visszamenőleges hatállyal – a munkába járás költségtérítését az egyoldalú kötelezettségvállalásban rögzített bruttó 18 Ft/km helyett bruttó 20 Ft/km összeggel emeli meg, akként, hogy a 2023. évi üzleti terv elfogadásáig valamennyi tárgyhavi zárást követően  értékeli az intézkedés fenntarthatóságát, majd az üzleti terv elfogadását követően a 2023. év végéig történő kötelezettségvállalás lehetőségét is megvizsgálja., illetve vállalta, hogy bevezeti az egységes üzemanyag alapnormát azzal a kitétellel, hogy a gazdasági lehetőségeinek figyelembevételével továbbra is fenntartja a 80%-os kifizetési korlátot.

A Felek a két sztrájkköveteléssel összefüggésben zajló kollektív munkaügyi vitát jelen megállapodás megkötésével eredményesen lezártnak tekintik. A Szakszervezet kijelenti, hogy a jelen megállapodással érintett sztrájkkövetelések vonatkozásában – a megállapodásban foglaltak betartása esetén – a Munkáltató 2023. évi üzleti tervének elfogadásáig nem kezdeményez és hirdet meg sztrájkot a Munkáltatónál. A szakszervezet egyúttal jelzi, hogy a korábban megfogalmazott követeléseit – amely tartalmazza a bérmegállapodás felülvizsgálatát – fenntartja, amelyekkel kapcsolatban további érdekvitát folytat a munkáltatóval.

Képek forrása: Volánbusz

A megállapodáson részt vett a Volánbusz részéről Kruchina Vince (vezérigazgató), Mernyei Ákos (vezérigazgató-helyettes) és Varsányi Péter (munkajog vezető), a szakszervezet részéről Dobi István és Szabó Imre Szilárd