A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV Zrt), Volán portfólió irányításáért felelős vezetőivel egyeztettek a napokban a Volán-cégcsoport szakszervezetei. Az egyeztetésen számos aktuális és meghatározó súlyú kérdésre közelített a két oldal.

Elhangzott, hogy a modernizáció jegyében járműrekonstrukciós program veszi kezdetét a társaságcsoportban. Közel három éven át autóbusz-beszerzési moratórium volt életben, ami nem hagyta érintetlenül a járműpark állapotát, ezért fogalmazódott meg a korszerűsítés igénye. Közölték, hogy 2016. év végéig, amikor is megtörténik a közlekedési piac liberalizációja, legalább 10-11 éves átlagkorú járműparkkal kell versenybe szállnia a Volán-társaságoknak. Ennekmegvalósulása érdekében indokolt lehet alvállalkozók bevonása a helyközi közösségi közlekedés struktúrájába. A szakszervezetek megnyugtatására kiemelték, hogy az alvállalkozói szerződés tervezeteket előzetesen egyeztetik a szakszervezetekkel, és csak olyan szerződések köttetnek az alvállalkozókkal, amelyek egyértelműen rögzítik a foglalkoztatási szabályok betartását, minimum a jelenlegi jövedelmek biztosítását, a járulékfizetési kötelezettség ellenőrizhetőségét és a munkaviszony folyamatosságát a munkavállalók számára. Szó esett a Volán-társaságok strukturális átalakításának folyamatáról is. Elhangzott, hogy az előre meghatározott ütemterv alapján zajlanak az események és 2015. januártól már az integrált közlekedési központok szolgáltatnak a közlekedési piacon.

Megegyező állásponton voltak a felek a tekintetben, hogy 1-2%-nál nagyobb létszámcsökkenésre nem kerül sor, és ez a természetes fluktuáció révén valósulna meg.

A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) kihangsúlyozza, hogy generális kérdésnek tekinti a munkahelymegtartás témakörét, figyelmük középpontjában foglal helyet.

Az érdekvédők az átszervezés kapcsán felvetették, hogy a munkahelyek döntő többsége a kialakuló integrált rendszerben maradjon meg helyi szinteken, a munkavállalóknak ne kelljen mindennapos ingázással tölteni idejük tekintélyes részét.

Az alvállalkozások kapcsán megjegyezte a KMSZ, hogy az ellátási felelősség a továbbiakban is a Volán-társaságot terheli, valamint az általános költségek is az anyacég büdzséjét apasztják, ezért kevésbé tud azonosulni további alvállalkozók bevonásával. A szövetség leszögezte, amennyiben a szerződések nem nyújtanak kielégítő garanciát a munkavállalók jogainak megvédésére, abban az esetben határozottan tiltakoznak és fellépnek a magánszolgáltatók Volán-struktúrába való bevonása ellen. Különösképpen felhívják a döntéshozók figyelmét egyes magánvállalkozók hozzáállására, felelősségtudatának hiányára. Erre érzékletes példa volt a bajai eset, amikor is a magánszolgáltató – forráshiányra hivatkozva- egyik percről a másikra megszüntette szolgáltatását és leállt volna Baja város tömegközlekedése, ami csak azért nem következett be, mert a Volán-társaság képes volt azonnal átvenni a szolgáltatás biztosítását.

Vitathatatlan, hogy alapvetően a finanszírozási problémákból adódóan vannak hiányosságai a Volán-társaságoknak, ezeket azonban – a nyomasztó gazdasági környezet ellenére – önnön kereteik között kell megszüntetniük!

Egy szervezetten működő cégcsoport belső szerkezetébe külső magánszolgáltató bevonása a stabilitás csökkenését, a meglevő egység megbomlását okozná.

Ezért, e szándék felülvizsgálatát kéri a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége a döntéshozóktól.

Budapest, 2014.augusztus 4.

Varga Tibor                                                 Horváth László

elnök                                                              alelnök