A drasztikus bevételcsökkenés, a járatritkítások, és az esetleges szervezeti változások előrevetítik a durvább munkahelymegszűnés veszélyét.
Ennek a helyzetnek a kiküszöbölése érdekében a KDSZSZ kezdeményezi a menedzsment és a szakszervezetek szoros együttműködésén alapuló kollektív megállapodás életre hívását. A társaság anyagi stabilitása, a szolgáltatás színvonalának folyamatos javítása, a fenntartható fejlődés feltételrendszerének biztosítása közös érdek. Ugyancsak bonyolíthatja a humánerőforrás-gazdálkodás kérdését a már többször beharangozott MÁV-Volán Holding terve.

Az előkészítés során strukturális átalakítások várhatók, amik markánsan érinthetik a munkaerő-helyzetet. Ezek a jelenségek is alátámasztják Szövetségünk kezdeményezésének létjogosultságát, mivel a humán- és munkaügyi kérdések alapvetően befolyásolják a cég működését.

Zavart keltett a munkavállalók körében az a Vezérigazgatói utasítás, amely 2020. június 30-áig kötelezővé teszi a szabadságok időarányos kivételét. Több érintett munkavállaló kifogásolta ezt az intézkedést, mivel a munkavállalók 2020. évre elfogadott szabadságolási ütemtervvel rendelkeznek.
Szövetségünk ellentmondásosnak tartja, hogy részben életben van egy szabályozás, amely tiltja a mostani helyzetben a nyugdíjas visszafoglalkoztatás lehetőségét, ugyanakkor ezzel szemben gyakorlat a korkedvezménnyel nyugdíjba vonult autóbuszvezetők foglalkoztatása. A helyzet visszásságáról és más aktuális témáról a cégvezetésnek egyeztetni kellett volna a szakszervezetekkel.

A KDSZSZ megállapítja, hogy a munkaügyi kapcsolatok kultúráján van mit finomhangolni a Volánbusznál.

A Szövetség nem ért egyet egyes tevékenységek kiszervezésével sem, mint például legutóbb a közúti ellenőrzés vállalkozásba adásával. Ezért is hangsúlyozza a Szövetség a munkahelymegtartás érdekében egy akciótervet is tartalmazó Kollektív Megállapodás szükségességét.

Ebben a helyzetben a KDSZSZ az emberi tényező elsődlegességét elengedhetetlennek tartja!

A Szövetség reményét fejezi ki, hogy ezt a szándékot alapozza meg az a döntés is, miszerint a bérfejlesztés egy hónappal korábban, már a májusi bérfizetéssel megtörténik.

 

KDSZSZ elnöksége