A Munkástanácsok Országos Szövetségének ifjúsági tagozata kiemelt foglalkoztatáspolitikai célkitűzésnek tartja, hogy egyre több olyan kollektív szerződés és vállalati esélyegyenlőségi stratégia szülessen Magyarországon, ami külön hangsúlyt fektet a pályakezdő munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítására, munkahelyi beilleszkedésére és képzésére.

 A fiatalok munkához jutása és munkahelyeik megtartása Európa-szerte az egyik legnagyobb gazdaságpolitikai kihívás, ennek javításához járulhatnak hozzá a munkahelyi, ágazati szinten megkötött kollektív munkaügyi megállapodások.

Ebből kiindulva szorgalmazzuk a fiatalok rétegérdekeit is figyelembe vevő kollektív szerződések és esélyegyenlőségi stratégiák (tervek) számának növelését. A munkáltatókat arra kérjük, hogy a kollektív megállapodások tárgyalásánál nagyobb figyelmet fordítsanak a fiatal munkavállalók lakástámogatási rendszerére és a képzésüket segítő munkáltatói kedvezményekre. A kollektív szerződések – összhangban a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia határozatával – vonatkozzanak az összes fiatal munkavállalóra, beleértve azokat is, akik jelenleg nem élveznek védelmet, mivel „rejtett” munkaviszonnyal rendelkeznek. A megállapodások megkötésénél külön figyelmet szenteljenek a gyakornokok, ipari tanulók munkafeltételeinek megfelelő kialakításáról és részvételük biztosításáról.

 A korosztályi szempontokat is figyelembe vevő kollektív megállapodások, – különösen a „nagy foglalkoztatóknál” – hozzájárulnak az oktatási, képzési és élethosszig tartó tanulási politikák és programok kialakításához, megvalósításához és vizsgálatához, annak érdekében, hogy ezek harmonikusabban illeszkedjenek a munka világához, javítva a fiatal munkavállalók foglalkoztatási kilátásait.