Mindezek miatt a SZAKSZ a héten KSZ módosítást terjeszt elő, amiben mindkét juttatás biztosítását a kollektív szerződésben kívánja szakszervezetünk rögzíteni. Abban az esetben lehet mindkét juttatás további kifizetésére számítani, ha az kollektív szerződésben szerepel és amit egyoldalúan nem szüntethet meg a Volánbusz Zrt.

A SZAKSZ KSZ módosítási javaslata:

Alanyi jogú SZÉP kártya juttatás
A Volánbusz Zrt-nél nettó 120 000 Ft értékben SZÉP Kártya juttatásra jogosult az a teljes munkaidőben foglalkoztatott statisztikai állományban, vagy tartós keresőképtelenség miatt jogi állományban lévő munkavállaló, akinek a munkaviszonya, az adott év február 28. napján és a kifizetés napján is fennáll.
Az ettől eltérő kifizetés feltételeinek részletes szabályait a kollektív szerződéskötő felek az adott évre szóló bérmegállapodásban rögzítik.

A munkavállalói lojalitást elismerő juttatás:
A juttatás összege egységesen bruttó 350.000 Ft. juttatásra a főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, statisztikai állományban lévő munkavállaló jogosult, akinek a munkaviszonya – a jelen pont szerinti feltételekkel – a kifizetést megelőző év december 1. napja és tárgyév november 30. napja között (elszámolási időszak) folyamatosan fennáll.
Az ettől eltérő kifizetés feltételeinek részletes szabályait a kollektív szerződéskötő felek az adott évre szóló bérmegállapodásban rögzítik.

A KSZ módosítási előterjesztésünkkel egy időben felhívjuk a Közúti Közlekedési Szakszervezet Választmányát, hogy támogassák a SZAKSZ KSZ módosítási javaslatát és kötelezzék a KKSZ képviselőit, hogy a Volánbusz vezetésével az egyeztető tárgyalásokat, a SZAKSZ képviselőivel együtt lefolytassák!

 

Dobi István
elnök