A közösségi közlekedés politikai és szakmai irányítóinak, valamint a MÁV Zrt. és a Volánbusz Zrt. vezetőinek el kell gondolkodnia azon, hogyan és milyen időtávon belül tudják érzékelhetően áthidalni a MÁV és a Volánbusz Zrt. közötti bérszakadékot. Azzal, hogy a Volánbusz része a MÁV-vállalatcsoportnak, a végtelenségig nem lesz tartható a jelenlegi széles bérolló.

A 2021. évi bérfejlesztéskor, mégha egyelőre jelképesen is, meg kell kezdeni a bérfelzárkóztatást. A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ) ezért is 10%-ban jelölte meg bérfejlesztési igényét a Volánbusz Zrt-nél. A Szövetség úgy ítéli meg, hogy a bérharmonizáció érdekében a MÁV-csoporténál magasabb keresetfejlesztés indokolt a Volánbusz Zrt-nél. Az integráció végrehajtóinak a gyakran emlegetett egységes jegy- és tarifarendszer kialakítása, a menetrendek összehangolása mellett még számos fajsúlyos kihívással is meg kell birkózniuk. Ilyen például a foglalkoztatás- és bérpolitikai kérdések megoldása.

A Volánbusz Zrt. egy 18 ezres nagyságrendű, komoly társadalompolitikai szerepű nagyvállalat, és stratégiai melléfogás lenne tervszerű és tudatos előkészületek nélkül besöpörni a MÁV alá. Az utóbbi években a folyamatos strukturális átszervezések hatására a Volán szakma lobbi ereje, érdekérvényesítő képessége alaposan meggyengült. Ugyanakkor az utazóközönség magáénak érzi a buszos közlekedést, ragaszkodik ehhez a közlekedési módhoz, ezt példázza szemléletesen egy tavalyi regionális aláírásgyűjtés. Vannak települések, amelyek számára az autóbuszjáratok jelentik a külvilágot, innen az elvitathatatlan társadalompolitikai szerep. Egyre láthatóbb, hogy a szakszervezetek természetes szövetségese az utazóközönség. Számolni kell azzal, ha a helyzet megkívánja, egyes szakszervezetek nem lesznek rest az utazóközönség támogatását kérni.

Egyes szakszervezetekben jelenleg is erősen munkál a cégtudat: nem ártana, ha ez a szemlélet és tudat még határozottabban jelen lenne a Volánbusz Zrt. menedzsmentjének munkájában is. És az sem ártana, ha a cégvezetés nem a szakszervezetek megosztására, a szakszervezetekkel szembeni kellemetlenkedésekre építené fel a szociális párbeszédet. A sikeres integráció megköveteli mind a MÁV Zrt., mind a Volánbusz Zrt. menedzsmentje, valamint a szakszervezetek részéről is a hatékony és széles körű szociális párbeszéd igényét.

Egy kölcsönösségi alapon nyugvó együttműködésre, és az arra épülő viszonyrendszerre lesz szükség a jövőben a Volánbusz Zrt.-vel kibővült MÁV-csoporton belül.

Horváth László
társelnök (KDSZSZ)