A Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (KDSZSZ) az autóbuszvezetők mellett a javító-karbantartó és a szellemi állomány gondjait, mindennapi munkavégzését érzékenyen érintő kérdéseit is integrálni kívánja munkájába a Volánbusz Zrt-nél. Az egységesítés szándékának jegyében az autóbuszvezetők bérstruktúráinak és foglalkoztatási gyakorlatának harmonizációja a hatékony és zavartalan működés érdekében elsőbbséget kellett, hogy élvezzen. Emellett természetesen nem elhanyagolhatóak a műszaki munkavállalók és a szellemi alkalmazottak problémái. Tisztában vagyunk a javító-karbantartó állomány bérelmaradásával. Átlagkeresetük közel 100 e Ft-tal kullog a nemzetgazdasági átlag mögött. Ez a helyzet egyre tarthatatlanabb, hiszen itt is feszítő a létszámkérdés, erős a fluktuáció és egyre riasztóbb az állomány elöregedésének folyamata.

A beosztott szellemieket sem veti fel a pénz. Többen kaptak ígéretet, hogy április 1-jétől rendezik a bérüket, mivel az integrációval többletmunka lett az osztályrészük. Számosan jelezték, amennyiben nem részesülnek bérkorrekcióban, hátat fordítanak a Volánbusz Zrt-nek. A KDSZSZ úgy látja, hogy a szellemi munkavállalók körében a legnagyobb a bizonytalanság. A kommunikációból egyre jobban kidomborodik a szellemi munkakörök áttekintésének és a szervezet észszerűsítésének szándéka. Ezek markáns létszámmozgást generálhatnak. A bizonytalanság-érzet a műszakiak körében is tetten érhető. Nemrégen jelentették be, hogy április 1-jétől 8 telephelyen szűntetik meg a karbantartást. Ez a munkáltató közlése szerint 117 főt érint. Érdeklődésünkre elmondták, hogy igyekeznek valamennyiük számára megfelelő munkakört biztosítani. A KDSZSZ ezúton is felhívja a műszaki vezetés figyelmét, hogy gondoskodjanak a felszabaduló munkaerő továbbfoglalkoztatásáról. A műszaki szakterület számos nehézségi tényezővel szembesül.

Akadozik az alkatrészellátás, képzett szakemberek nagy számban vonulnak nyugdíjba vagy hagyják el a céget, a régiós és helyi döntési hatáskörök megnyirbálása vagy elvonása a mindennapi ügymenetet is befolyásolja. A központi anyagbeszerzés lassúsága, körülményessége miatt autóbuszok napokat vesztegelnek a műhelyekben, emiatt kell hadrendbe állítani 30 éves buszokat. A KDSZSZ úgy ítéli meg, hogy mindhárom állománycsoport (autóbuszvezető, műszaki, szellemi) ebben a működési modellben nehezen tud megfelelni a legkülönbözőbb és egyre differenciálódóbb igényeknek. Ebben szerepet játszik a túlközpontosított szervezeti struktúra mellett az integrációt előkészítő idő rövidsége is. Ennyi idő alatt szinte képtelenség egy közel húszezres állományú céget színvonalas és hatékony szolgáltatást biztosító pályára állítani. A Volánbusznál jelenleg is zajlanak a bértárgyalások. A KDSZSZ érdekelt egy hatékony és minőségi szolgáltatást nyújtó cég kialakításában, ezért feltétlenül szükségesnek tartja a kétszámjegyű keresetfejlesztést.

Horváth László

    társelnök

     KDSZSZ

Kép: professiun.hu