Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége

 1. Budapest Szarvas Gábor út. 9/b.

Dr. Tari István Úr

Igazgató részére

 1. A bérfejlesztés első lépéseként javasoljuk (elvárjuk) az autóbuszvezetők és karbantartó szakmunkások bruttó minimálbérének 300 000 forintos összegűre (nettó 200 000 Ft-ra) történő emelését, de figyelembe kell venni a minimálbérek feletti bérsávokba tartozó szellemi munkavállalók bérét is.
 2. A fenti minimálbér igénnyel összefüggésben javasoljuk a járművezetői kompetencia szakmásítását, államilag elismert szakképesítéssé való minősítését. A Munkástanács eljuttatta erre vonatkozó javaslatát az illetékes kormányzati tárcának.
 3. Javasoljuk az üzemanyag megtakarításból származó kiegészítő jövedelem tulajdonosi szabályozásának átalakítását oly módon, hogy a különböző közlekedési központoknál egységes legyen, és ne zárja ki az adójogszabályok által megengedett maximum, azaz a 100 000 Ft-os összeg kifizetését.
 4. Javasoljuk, hogy a régiós cégeknél egységes kafatéria rendszert kell bevezetni.
 5. Az új, illetve korszerűbb buszbeszerzések nyomán felszabaduló műszaki-szerelői kapacitás kihasználásáról kellő időben kezdődjenek egyeztetések a munkák és a létszám újraelosztásáról, a munkaszerződések módosításáról, a létszám átcsoportosításról, az esetleges áthelyezési, átképzési, elbocsátási következmények kezeléséről a buszgyártási kapacitás bővítése terén történő foglalkoztatásról a szakszervezet és a tulajdonos között.
 6. Az adminisztrációs tevékenység korszerűsítésével összefüggésben különösen fontosnak tartjuk a végleges döntés előtti egyeztetéseket a foglalkoztatási következményekről, a munkaidő- és bérelszámolás leendő módszeréről, a munkaügyi információknak a munkavállalók bérlapjain történő kimutatásának módjáról. /Kontó
 7. A szociális, elsősorban üdülési létesítmények magas színvonalú, gazdaságos üzemeltetése érdekében célszerű elsősorban a felújítást szorgalmazni, amennyiben ez nem lehetséges, az elavult, korszerűtlen ingatlanok értékesítése és a befolyó bevételből a jó adottságú szociális-üdülési létesítmények fejlesztése, korszerűsítése, bővítése. Erre vonatkozóan a tulajdonosnak ágazati programot kellene kidolgozni és az érdekképviseleteknek bemutatni. Előzetesen az alábbi követelmények állíthatók fel a fejlesztések kapcsán: ne csökkenjen ágazati szinten a kapacitás, legyen prioritás az év teljes egészében történő kihasználtság, legyen mód rehabilitációs-gyógykezelési lehetőségek igénybe vételére, és az ország teljes területéről tömegközlekedéssel is legyen meg a könnyű elérhetőség.
 8. A lakástámogatási lehetőség kihasználása.

50-100 millió Forintos keret létrehozása. A lakásszerzési-hiteltörlesztési támogatás vonzó eszköz, mert nincs rajta adó-járulék teher. A cafeteria rendszer keretében ma is biztosított rá a lehetőség, de éppen a létszám gondok enyhítése és az életpálya tervezés elősegítése érdekében, a cafeteria kereten felül is forrást lehetne biztosítani azoknak a munkavállalóknak, akik hosszabb távra is elkötelezik magukat a Volán munkahelyek mellett. Az igényeket azért is célszerű lenne felmérni, mert a lakásszerzési támogatás mellett felértékelődik újabban a mobilitási támogatás, az olcsó lakásbérlet, vagy a jó minőségű munkásszállási lehetőség biztosítása. Mindkét területen érdemes ezért áttekinteni a munkavállalók preferenciáit.

 1. A csoportos betegség, baleset-és életbiztosítások jó eszközei lehetnek a munkavállalók egzisztenciális biztonsága erősítésének és a munkahelyi kötődés, a tartós foglalkoztatás elősegítésének. Szükségesnek tartjuk azonban a konstrukció előzetes egyeztetését, véleményeztetését az érintettekkel, beleértve ebbe a megpályáztatott követelmények megismerését és véleményezését. (megjegyezzük, hogy tudomásunk szerint már bevezették a szakszervezetek egyeztetése nélkül.)javasoljuk, hogy ebben az ügyben kezdeményezzük az egyeztetést. Javaslatunk a biztosítás helyett az önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulást.
 2. Alvállalkozók bevonása, járat-tevékenység kiszervezés, privatizáció

Itt a legfontosabb követelmény annak biztosítása, hogy a kiszervezett tevékenységeknél dolgozó korábbi Volán munkavállalók ne kerüljenek rosszabb helyzetbe, mint a Volánnál, illetve, hogy az alvállalkozók ne lehessenek azért versenyképesebbek, mint a Volán vállalatok, mert alacsonyabb bért fizetnek, rosszabb munkakörülményeket biztosítanak az állami vállalatoknál. Ezeket a nem kívánatos helyzeteket úgy lehet a legbiztosabban elkerülni, ha a járat, vagy tevékenység kiszervezési, privatizáció pályázatoknál pályázat nyertességi feltételként írják elő az ágazati kollektív szerződéshez való csatlakozást, vagy az abban található legfontosabb bér-juttatási feltételek több éven át való garantálását.

 1. Az autóbuszvezetők korkedvezményes nyugdíj lehetőségét újra tárgyalni.

Budapest  2016.  December  14.

Varga Tibor

elnök