A Magyar Közlöny közzétette a „koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről” szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletet. 

Ennek 6. §-a szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

  1. a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,
  2. b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
  3. c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

A fenti szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatos további részletszabályokat a Kormány rendeletekben határozza majd meg. Ezen rendeletek még nem ismertek.

Észrevételeink:

Az a) pontban írott szabály gyakorlatilag azt jelenti, hogy a közölt munkaidőbeosztás bármikor, akár rövid értesítéssel is módosítható. Ezzel, ha nem is szűnik meg, de szinte jelentéktelenné válik a „beosztástól eltérő időben végzett” rendkívüli munkavégzés intézménye.

a c) pont rendelkezése alapján a munkáltató pl. lázmérést rendelhet el. Ennek részletei ugyanakkor még nem világosak, a munkavállalók személyiségi jogaira javasolom, hogy ügyeljenek.

  • A fenti szabályok alkalmazása során a kollektív szerződés rendelkezéseitől is eltérhet a munkáltató, így az eltérő megállapodások „felülírhatóak”.   
  • Az utolsó ismertetett szabály a felek megállapodásával bármely Mt. rendelkezéstől eltérést enged.

Hangsúlyozzuk, illetve az a rendelet szövege alapján egyelőre úgy tűnik, hogy ilyen megállapodás csak a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig köthető. Ugyanakkor, ha alkotmányossági, stb. aggályokat félrerakjuk, a rendelkezés igen tág teret ad a felek közötti szabad megállapodásra, ezért fokozottan ügyeljenek ennek alkalmazására!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük, kérésük van, a Munkástanácsok áll rendelkezésükre!