A VKF munkavállalói oldalát képviselő szakszervezeti konföderációk közös útmutató kiadását határozták el a 2016. évi bérajánlás létrejöttét követően, azon meggyőződésük alapján, hogy az ágazati és munkahelyi bértárgyalások során támpontot adjanak a szakszervezeti tárgyalócsoportok részére, mivel a sajátos tartalmú megállapodás, illetve ajánlat nem tartalmaz konkrét százalékos formában a korábbi években megszokott módon meghatározott számot.

Az eredetileg három konföderáció (VKF Munkavállalói Oldal: LIGA, MASZSZ, Munkástanácsok) együttes részvételével kiadni tervezett tájékoztatóhoz a MASZSZ nem csatlakozott, mint ahogyan a Bérajánlásról szóló megállapodáshoz sem.

 A kialakult helyzet nem kedvez a munkavállalói érdekérvényesítés ügyének, de ezt a továbbiakban a MASZSZ belügyének tekintjük, mint ahogyan a MASZSZ 5,7%-os minimálbér megállapodástól való távolmaradását is.

A VKF-ben létrejött megállapodás hátterében a munkáltatók és az álláspontjukat támogató kormány szándéka húzódik meg, amivel megakadályozták, hogy konkrét szám kerüljön a megállapodásban rögzítésre. Ezt tudomásul véve a létrejött megállapodás így – álláspontunk szerint – egyértelmű utalással határozza meg az ajánlás mértékét, mégpedig a 2016. évi minimális bér és garantált bérminimum mértékében. Ebből fakadóan a megállapodás alapján a szakszervezeti tárgyalók – az egyéb szempontokra is tekintettel – joggal hivatkozhatnak a béremelési igények meghatározásánál az 5,7 százalékos mértékre.

Emlékeztetőül: a mellékelt megállapodást a magyar Kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek képviselői fogadták el. Ebből eredően az állami többségi tulajdonban lévő vállalatok esetén is releváns kiindulópontot jelent a fenti mérték.

A VKF munkavállalói oldalát képező szakszervezetek sikeres tárgyalást kívánva támogatást ajánlanak a bértárgyalásokhoz a hozzájuk forduló munkavállalói közösségek számára.

A VKF-ben jelenlévő két szakszervezeti konföderáció tájékoztatja tagságát, illetve a munkavállalói közösségeket, hogy a jövőben munkáját és fellépéseit a VKF munkavállalói oldala ügyrendjének megalkotásával hatékonyabbá és összehangoltabbá kívánja tenni a munkavállalók képviseletének javítása érdekében.

A megállapodás letölthető itt!

Budapest, 2016. 03.02.

Független Szakszervezetek                                                               Munkástanácsok

Demokratikus Ligája                                                                        Országos Szövetsége