Szeptember 24-25-én tartotta a Munkástanácsok Országos Szövetségének Fehérjeipari Ágazata, a Fehérjeipari Dolgozók Szakszervezete a 8. Kongresszusát Balatonföldváron, a Munkástanácsok Oktatási Központjában.

Szentiványi István, a Fehérjeipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke beszámolójában elmondta: 1991 júniusában alakult a szakszervezet, és a tervek szerint 2016 nyarán kerül sor a szakszervezet megalakulásának 25. évfordulójának jubileumi ünnepségére. Az elmúlt 3 év a legnehezebb időszak volt a szakszervezet eddigi életében. Az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-nél, ahol az ágazat legtöbb munkavállalója dolgozik, 2010-14 között nem történt bérfejlesztés. „Örömteli hír, hogy a szakszervezetnek 2014-ben sikerült bérfejlesztést elérnie, és a cég cafeteria juttatások nagyságában élen jár az országban. A juttatás megőrizte reálértékét, de nem lehetünk elégedettek, hiszen jobban örülnénk, ha a bér lenne magasabb, de ez sajnos egyelőre nem lehetséges” mondta Szentiványi.

A szakszervezet fő célkitűzése továbbra is a bérek emelése, a munkakörülmények javítása, a szervezettség növelése, az anyagi bázis megszilárdítása, a juttatások és bérek felzárkóztatása az európai szinthez.

A Fehérjeipari Dolgozók Szakszervezete belső jogsegély szolgálatot tart fent, az ügyvéd kezdetben munkaügyi kérdésekben, mostanában – a munkaügyi sérelmek „hiánya” eredményeként! – elsősorban személyes ügyekkel, peres dolgokkal kapcsolatosan ad tanácsokat. Jó hír, hogy nemrégiben sikerült pert nyerni a TB ellen egy szakszervezeti tag számára.

A szakszervezeten belül működik a PEB (pénzügyi ellenőrzési bizottság). Hozzátette: „sajnos a PEB munkáját nehezíti, hogy több helyen, Budapesten, Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, Mátyásdombon és Solton is van alapszervezet, de kellő szervezéssel el tudták a feladatukat végezni.”

A Kongresszuson tiszteletét tette az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. vezérigazgatója, Szabó Gábor. A cégről elmondta, hogy az utóbbi időszakban erősödött. A közös cél a minél magasabb bér és juttatás, de ez többletteher a gazdálkodásban. Nem kerül sor létszámbővítésre, de elbocsájtásokra sem, a természetes (nyugdíjazás miatti) létszámcsökkenéssel számolnak: kisebb létszám, egyre fejlettebb technika. A menedzsment elképzelései között szerepel a szakszervezet jövő évi évfordulójának támogatása.

Fontos probléma, hogy az elvándorlás miatt nem lehet szakképzett gépjárművezetőt találni, már „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket kényszerülnek felvenni és a társaság költségén tovább képezni.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke örömének adott hangot, hogy beleláthatott a szakszervezet életébe, mindennapjaiba. „Megtisztelő, hogy a Fehérjeipari Dolgozók Szakszervezete a konföderációk közül a Munkástanácsok Országos Szövetségét választotta.” Üdvözli az új vezérigazgatót, és szerinte komoly fordulatot jelent a munkaügyi kapcsolatokban a cégnél történt vezetőváltás. Megnyugtató egy országos konföderáció számára az az elkötelezettség, amit a cég új vezetése mutat. Nagyon pozitív az új kollektív szerződéssel kapcsolatos tevékenység, és fontos a munkaügyi kapcsolatok minősítésének javítása.

A Fehérjeipari Dolgozók Szakszervezete a Munkástanácsok Országos Szövetsége felé azzal a kéréssel fordult, hogy a konföderáció nyújtson segítséget különböző képzések szervezésében, elsősorban a szakszervezetekre vonatkozó adójogszabályokról. Esetleg hozzon létre egy interaktív fórumot erre a célra.

A Kongresszuson sor került a tisztségviselők megválasztására, elnöknek ismét Szentiványi Istvánt választották. Alelnöknek Benics Sándornét választották a küldöttek. A gazdasági felelős ismét Lovasiné Lázár Ágnes. A Kongresszus háromtagú felügyelő bizottságot is választott, amelynek elnöke Czinege Jánosné lett.

A küldöttek – a törvények és jogszabályok figyelembevételével – módosították az FDSZ alapszabályát, valamint 2016. január 1-jével új szakszervezeti tagdíjat szavaztak meg.

 Balatonföldvár, 2015. 09. 25.