A Munkástanácsok Országos Szövetsége módosító javaslatokat juttatott el a Nemzetgazdasági Minisztérium részére. A kezdeményezés célja, hogy a jogi szabályozás erőteljesebb védelmet adjon a munkavállalók választott képviselőinek, érdemben, (foglalkoztatás-felügyeleti) hatósági eszközökkel szankcionálva a jogellenes munkáltatói gyakorlatokat, különös tekintettel a munkavállalók választott képviselőinek jogellenes munkaviszony megszüntetésére. A javaslat szerint az a munkáltató, aki jogellenesen bocsátotta el a szakszervezeti tisztségviselőt, az üzemi tanács tagját vagy éppen a munkavédelmi képviselőt, tekintettel a jogsértés súlyára és jellegére, a munkáltató éves nettó árbevételére és a munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók létszámára, részesüljön „szemmel látható mértékű” munkaügyi bírságban, illetve kerüljön kizárásra a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményrendszerét biztosító foglalkoztatói körből, amelynek következtében megnehezül az állami támogatásokban, pályázatokban történő részvétel lehetősége is.

A Munkástanácsok indokoltnak tartaná továbbá a hatósági ellenőrzési tárgykörök – körültekintő, jól átgondolt – bővítését is a munkavállalói érdekképviseletek jogainak védelmében. Jelenleg, ha a szakszervezetek és az üzemi tanácsok törvényben rögzített (tételes) jogai sérülnek, a jogsérelem orvoslására a bírósági úton kívül érdemben nincs más lehetőség. Ráadásul ezen jogok (például a szakszervezeti tájékoztatási jog, a „propaganda” jog; a „helyiséghasználati” jog, a „belépési” jog; az üzemi tanács működését biztosító bizonyos jogosítványok vagy éppen az információs és konzultációs jogok) megsértése esetén a munkavállalói érdekképviselet ugyan munkaügyi jogvitát kezdeményezhet, a bíróság viszont legfeljebb csupán megállapíthatja a jogsértés tényét; érdemi szankciót ehhez nem társíthat. A Munkástanácsok ezért azt javasolja, hogy a munkavállalói érdekképviseleti jogok megfelelő érvényesülésének vizsgálata kerüljön a munkaügyi (foglalkoztatás-felügyeleti) ellenőrzés hatáskörébe, a jogsértéshez pedig kapcsolódjon szankció.

MOSZ javaslat_20240220_foglfelügyelet