A Fővárosi Törvényszék a dr. Peti Éva és dr. Szabó Imre Szilárd ügyvédek által képviselt Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezetnek adott igazat a sztrájk jogszerűségének megállapítása iránt indult nemperes eljárásban, amelyben a Volánbusz Zrt. kérelme elutasításra került. Noha a végzés nem jogerős, álláspontunk szerint – immár jogi szempontból is – biztonságosan megkezdhető a 2023. december 10-11. napjára bejelentett munkabeszüntetés, így az a szükséges „még elégséges szolgáltatás” biztosítása mellett megtartásra kerülhet. A munkáltató legkésőbb két nappal a sztrájk megkezdése előtt tájékoztatja az utazóközönséget a várható menetrendről.

A Törvényszék rögzítette, hogy alaptalanul hivatkozott a kérelmező arra, hogy a 2023. december 10-11. napjára bejelentett sztrájk követelése egyúttal kollektív szerződésben rögzített megállapodás megváltoztatására is irányul. Minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a két feltétel közül az egyik, azaz, hogy a kollektív szerződésben rögzített megállapodást kívánná a kérelmezett megváltoztatni, nem áll fenn. Tény ugyanis, hogy a bérmegállapodás időbeli hatálya 2023. december 31. napja, ahogyan az is, hogy a sztrájkkövetelés a 2024. évre vonatkozik.

A bíróság megítélése szerint a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartó sztrájkfelhívás és tervezett sztrájk bejelentése, amelyről alakilag és tartalmilag megfelelően tájékoztatták a kérelmező munkáltatót – törvényben meghatározott jogellenesség tényállási elemeinek hiányában – önmagában nem minősül az együttműködési kötelezettség megsértésének. Ugyanezen indokok alapján, többlet tényállási elem hiányában nem minősül kérelmezett eljárása sztrájkjoggal való visszélésnek sem. Rögzítette a törvényszék azt is, hogy a sztrájkfelhívás semmiképpen sem tekinthető időelőttinek. A sztrájk jogszerűségét ugyanis nem érinti az, hogy a felek általában az év mely időszakában kötnek bérmegállapodást. Helytelenül hivatkozott továbbá kérelmező arra, hogy jelen időpontban a sztrájkjog gyakorlása nem szolgálja a munkavállalók gazdasági érdekeit, figyelemmel arra, hogy a munkavállalók alapjoga a sztrájkjog, a törvényi rendelkezések maradéktalan betartása mellett az nem korlátozható.

Dr. Szabó Imre Szilárd, ügyvéd