2016.03.31-én sztrájktárgyalást folytatott a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) a Tesco Global Áruházak Zrt. vezetőivel.

 A Tesco házhoz szállítási üzletágának bevásárlási asszisztens picker területén mintegy 200 fő döntött úgy, hogy nem folytatják a kialakult lehetetlen helyzetben az eddigi feltételekkel a munkát. A vállalat legdinamikusabban fejlődő üzletágában dolgozó munkavállalóknak segédmunkás munkaköri besorolásban, a garantált bérminimumot alig meghaladó javadalmazásért kellene ellátniuk a hetente növekvő megrendelés állomány által rájuk rótt feladatokat.

A menedzsment figyelme még arra sem méltatta őket, hogy legalább a jogszabály által is kötelezően előírt munkaruha ellátást megoldják. A KDFSZ erőteljes fellépése kellett ahhoz, hogy végre intézkedést tegyenek a munkaruha, munkacipő juttatás kiadásáért.

Továbbra is fennáll, illetve állandósult azonban a legnagyobb feszültség forrás: a nyomott bérek és a nehéz munkafeltételek miatti nagyarányú fluktuáció, elvándorlás. A tartóssá vált létszámhiány miatt nincs vége a túlmunkának. Az emberhiány annyira súlyossá vált, hogy a munkavállalók a belső szabályzatoktól eltérő munkavégzésre kényszerülnek a vezetők hallgatólagos beleegyezésével.

Az érintett munkavállalók a bértárgyalások felgyorsítását, előre hozatalát, vagy – amennyiben a vállalat ragaszkodik a bérdöntések év közepéig történő elhalasztásához- egyszeri bérfizetést, kompenzációt követelnek. Annál inkább számítanak erre, mert ebben az évben már sor került rendkívüli béremelésekre azokban a munkakörökben, ahol a munkavállalók nem tartottak ki munkahelyük mellett, hanem tömeges kilépésekkel fejezték ki: elegük van az alacsony bérért elviselt túlterhelésből. A házhoz szállítási terület dolgozói lojálisak a munkáltatóhoz, egyelőre kitartanak a munkahelyük mellett. A jogos javadalmazással azonban nem kívánnak tovább várni. Az idő sürget. A Tesco ágazaton belüli és ágazaton kívüli versenytársai már dinamikus béremelésekkel reagáltak a megváltozott munkaerő piaci helyzetre. Érthetetlen a Tesco által gyakorolt időhúzás.

Ne legyen félreértés: az érintett munkavállalók és az őket képviselő szakszervezet célja nem az egyedi elbánás, nem előjogok kikövetelése a házhoz szállítási üzletág dolgozói számára a többi munkavállaló rovására. Követelésük sarokpontja a gyorsított bérmegállapodás megkötése a szakszervezetekkel az egész vállalatra, vagy olyan bizalomerősítő gesztus megtétele a munkaadó részéről, amely bizonyítékul szolgál arra, hogy a vállalat elkötelezett a bérelmaradás felszámolására. A házhoz szállítási munkaterületen annyira tarthatatlanná vált a helyzet, hogy a munkavállalók nem kívánnak, nem akarnak további haladékot adni a bérkövetelés teljesítésére.

Háttér:

2010-2014 között (erre az időszakra állnak rendelkezésre az utolsó bér-kereseti adatok) a Tesco-nál a teljes munkaidős fizikai állomány nettó béremelkedések mértéke a teljes munkaidős fizikaiaknál 0-9% közötti, a szellemieknél 38% és 85% közötti volt.  Az infláció 2010-2014 között 16,8% volt, ezt kell szembeállítani a nettó bérekkel. Ebből világosan látható, hogy a fizikai állomány valamennyi kategóriája jelentős reálbér veszteséget, a szellemieké jelentős reálbér növekményt ért el a szóban forgó időszakban.

A KDFSZ javaslata olyan béremelési program elindítása, amelynek révén a fizikai állomány átlagos nettó béremelkedése 3 éven belül eléri a vezető állomány által már realizált nettó béremelkedésnek a felét, ez 40%-os béremelést jelent 3 év alatt. Az első két évben 15-15%-os, majd a 3. évben 10%-os béremelést javaslunk.

KDFSZ vezetősége

Budapest, 2016.03.31.