Szeretnélek tájékoztatni benneteket, 2018. 04. 26-án részt vettem a Munkástanácsoktól az Európai munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) által szervezet szakszervezetünk részére megküldött meghíváson, konferencián.
A konferencia témája az ,, Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése” témájú kétéves kampányának a nyitókonferenciája volt.
A konferencián előadást tartott:
Cseresnyés Péter államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárság
Nesztinger Péter főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály
Balogh Katalin,az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont vezetője
Prof. Dr. Ungváry György, az MTA doktora
Dr. Marosvölgyi Nikolett főosztályvezető-helyettes, Az Emberi Erőforrások Minisztériumától
Dr. Madarász Viktor orvos tanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály
Sógor András főosztályvezető, Richter Gedeon Nyrt.
Az előadók vázolták a munkavállalókra sok európai munkahelyen hatással van a veszélyes anyagokkal történő érintkezés. Az elmúlt évtizedekben egyes anyagokat betiltottak, korlátoztak vagy szigorú hatósági ellenőrzés alá vontak, így pl. az azbesztet (amely súlyos, néhány esetben halálos tüdőbetegségeket okoz) és a vinil-kloridot (amely májrákot okoz).
Érdekes volt, még amit Cseresnyés Péter államtitkár úr felhozott példának miszerint az elmúlt években számos uniós tagállam alakított ki a pékasztma hatékony megelőzését célzó helyes gyakorlatokra vonatkozó modelleket.
Csak egy példa a pékasztmára.
Európa nyugati felében egy 46 éves iskolai szakácsnő, aki a munkája során kisméretű, rosszul szellőztetett konyhán kevert kenyértésztát egy nagyméretű keverőgéppel. Semmilyen intézkedés nem történt, hogy megvédjék a lisztpor belégzésével járó kockázatoktól. Annyira súlyos légzési problémái léptek fel, hogy alig tudott járni, és ülve volt kénytelen aludni. Súlyos asztmát diagnosztizáltak nála.
A munkavállaló és most jön a lényeg a szakszervezete segítségével kártérítési igénnyel lépett fel. Az iskolát üzemeltető helyi önkormányzat elismerte, hogy elmulasztotta a védőintézkedések bevezetését. Az önkormányzatot elmarasztaló ítéletben kb. 80 millió Ft kártérítést állapítottak meg.
A munkavállaló számára a hosszú távú következmények is súlyosak voltak: korai nyugdíjazást kellett választania, és életmódját súlyos mértékben korlátozták a légzési nehézségei.

Továbbiakban szeretnék vázolni néhány kulcsfontosságú uniós irányelvet és rendeletet, ami a konferencián elhangzott.
89/391/EGK irányelv (a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló keretirányelv)
A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (1989. június 12.) – a „Keretirányelv”

98/24/EK irányelv (a vegyi anyagokról szóló irányelv, CAD-irányelv)
A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (1998. április 7.)

2004/37/EK irányelv (a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelv, CMD-irányelv)
A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (2004. április 29.)
1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet)
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (2006. december 18.)
1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet)
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (2008. december 16.

Tisztelettel:
Andics Gábor
HTFSZ Általános alelnök

htfsz.hu