A Munkástanácsok Országos Szövetsége aktív szerepet vállal a nemzetközi szervezetek munkájában. Tagja a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének (ITUC- International Trade Union Confederation, http://www.ituc-csi.org), az Európai Szakszervezeti Szövetségnek (ETUC- European Trade Union Confederation http://www.etuc.org), a Munkavállalói Kérdések Európai Központjának (EZA, európai keresztény értékrendű szakszervezetek képzési és együttműködési fórumának http://www.eza.org) részt vesz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (ILO) folytatott munkavállalói érdekképviseleti munkában http://www.ilo.org.

2013. májusában a  Munkástanácsok Országos Szövetsége csatlakozott a Kereszténydemokrata Munkások Európai Szövetségéhez (EUCDW), amely az Európai Néppárt munkástagozata.( EUCDW- European Union of Christian Democratic Workers http://www.eucdw.org/)

Ágazataink európai projecteken keresztül képviselik a Munkástanácsok a Országos Szövetségét többek között a fent említett európai és nemzetközi fórumok  ágazati szervezeteiben.

Az ETUC 1973-ban jött létre. Mostanra 83 nemzeti szakszervezet a tagja Európa 36 országából, továbbá ide sorolandó még 12 európai ágazati szakszervezeti szövetség, ami összesen több mint 60 millió tagot jelent. Vannak megfigyelői státusú tagjai is Macedóniából, Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából.

A szervezetnek tagja mind a hat magyar konföderáció: Munkástanácsok Országos Szövetsége Autonóm Szakszervezetek Szövetsége, Liga Szakszervezetek, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés.

Az ETUC mellett működik az Európai Középvezetők Szövetsége (EUROCARDES) , az Európai Nyugdíjasok és Idősek Szakszervezeti Szövetsége (FERPA), valamint az ETUC koordinálja a 44 IRTUC (Interregionális Szakszervezeti Tanács) határokon átnyúló együttműködésre irányuló munkáját is.

Ágazataink az ETUC ún. tudományos központjában ETUI-REHS (European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety http://www.etui-rehs.org) jellegzetességeik és érdekeltségük szerint tevékenykednek:

  • Az ETUI Education Department, oktatási osztály az ETUC általános képzési szerve. Fő feladata  ETUC oktatási programjainak megszervezése..
  • Az ETUI Research Department,a kutatási osztály tudományos kutatásokat végez.
  • Az ETUI Health and Safety Department, az egészségügyi és biztonsági osztály ellenőrzi az európai törvényhozás eredményeinek nemzeti átemelését.