2023. október 17-én az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldala ismételten kezdeményezte az OKÉT ülésének összehívását, mivel korábbi megkeresései eredménytelenek voltak. 

Az OKÉT összehívását sürgetik a szakszervezetek

Nagy Márton
Gazdaságfejlesztési Miniszter úr
részére

Tisztelt Miniszter Úr!

A hat szakszervezeti konföderáció 2023. július 19-én rendkívüli OKÉT ülést kezdeményezett, négy napirendi pontot javasolva az ülésre. Az OKÉT Munkavállalói Oldala 2023. augusztus 17-én újabb napirendi pontokkal egészítette ki kezdeményezését.

A kezdeményezett napirend olyan fajsúlyos kérdéseket tartalmaz, mint a tagdíj levonással kapcsolatos kormányzati szándékok, a 2023. évi keresetfejlesztés mértéke és finanszírozási forrása, továbbá az államigazgatási szervek oktatási és rekreációs célú ingatlanainak eladása.Az ülés összehívására azóta sem került sor, így az OKÉT Munkavállalói Oldala ismételten kezdeményezte a plenáris ülés összehívást, 2023. szeptember 15-én. Ennek a megismételt kezdeményezésnek az eredménytelensége miatt, a Munkavállalói Oldal közös nyilatkozatban tiltakozott.

A nyilatkozatban hitet tettünk a szociális párbeszéd fenntartása mellett, az alábbiak szerint:
„Az Európai Szociális Charta rögzíti, hogy a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nemzeti törvények sem önmagukban, sem alkalmazásuk révén nem csorbítják a munkavállalók szervezkedési szabadságát, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 154. sz. Egyezménye pedig kifejezetten rögzíti, hogy a kollektív tárgyalások elősegítése érdekében olyan intézkedéseket kell tenni, amely erősíti a párbeszéd jelentőségét, az egyezményt ratifikáló államokban.

Az említett témákkal kapcsolatban a Munkavállalói Oldal aggodalmát fejezi ki a magyarországi társadalmi és szociális párbeszédben zajló folyamatok miatt, és kifejezett igényként rögzítik közös nyilatkozatban, hogy az európai normákhoz megfelelően, a magyarországi érdekegyeztetés rendszerét, érdemi és tartalmi párbeszéd formájában meg kell tartani és erősíteni kell.”

A Munkavállalói Oldal ezek után sajnálattal tapasztalja, hogy a nemzeti szociális párbeszéd egyik intézményes kerete, az OKÉT plenáris ülés, továbbra sem kerül összehívásra, annak ellenére sem, hogy az ágazati kompetenciájú Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum ülésére a Miniszterelnökségen október 19-én, sor kerül.

Tisztelt Miniszter Úr!
A fenti okok miatt ismételten Önhöz, mint az OKÉT működtetéséért felelős miniszterhez fordulunk, annak érdekében, hogy az OKÉT Munkavállalói Oldala által kezdeményezett napirendi pontokkal, az ülés összehívása iránt mielőbb intézkedni szíveskedjen.

Tevékeny segítségében bízva,

Tisztelettel:

Dr. Antmann Katalin, elnök, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Doszpolyné dr. Mészáros Melinda, elnök, Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
dr. Cser Ágnes, elnök, Hetedik Szövetség
Csóti Csaba, elnök, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
Palkovics Imre, elnök Munkástanácsok Országos Szövetsége
Zlati Róbert, elnök, Magyar Szakszervezeti Szövetség