T E R V E Z E T

(Kormányzati oldal április 17.)

 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT)

ajánlása

a költségvetési intézményekben dolgozó munkavállalók 2013. évi bérkompenzációjának teljesülése érdekében

 

 

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) oldalainak képviselői (a továbbiakban: felek) tárgyalásaik során áttekintették a közszolgálati munkavállalók 2013. évi bérkompenzációjának megvalósulását, és az alábbiakat állapították meg:

 

–        A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) pontos végrehajtása biztosítja, hogy az érintett szerveknél foglalkoztatott egyetlen munkavállaló nettó, kézhez kapott jövedelme se csökkenjen. (A munkavállalók egy részének nettó jövedelme nőtt, másik részének jövedelem-csökkenését pedig a kormányrendelet meggátolja.) A kormányrendelet tartalmaz korábbi szakszervezeti javaslatokat. A szabályozásban rendszerhiba nem tapasztalható.

 

–        A kormányrendeletben foglaltak ellenére 2013. első három hónapjában egyes dolgozók esetén csökkent a havi nettó jövedelem. A szakszervezeti álláspont szerint ez – vizsgálataik alapján – elsősorban annak tulajdonítható, hogy a rendelet 5. számú mellékletének II. (Munkáltatói nyilatkozat a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt kötelezően végrehajtott illetményemelésről) és III. (Változás bejelentés) pontjában foglalt dokumentumok nem, vagy nem megfelelően lettek kitöltve.

 

Mindezek figyelembevételével a felek az alábbiakban állapodtak meg:

 

  1. Ajánlják a költségvetési és egyházi intézmények munkáltatóinak, hogy ellenőrizzék, és ha szükséges, ismételten töltsék ki és juttassák el az illetékes illetményszámfejtő helynek az érintett közszolgálati munkavállalók esetében a 408/2012. (XII. 28.) Korm. számú rendelet 5. mellékletének II. és III. pontja szerinti módosított nyilatkozatokat annak érdekében, hogy a kormányrendelet hatálya alá tartozó egyetlen munkavállaló nettó jövedelme se csökkenjen 2013-ban a kormányrendelet téves végrehajtása miatt.

 

  1. A felek a kompenzációs kormányrendelet megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérik, monitorozzák és a tapasztalatokról az OKÉT-ban a továbbiakban is egyeztetnek.

 

Budapest, 2013. április

 

 

Kormányzati Oldal képviselője                            Szakszervezeti Oldal képviselője

 

Önkormányzati Oldal képviselője