Korábban már beszámoltunk arról, hogy 2016 márciusától zajlik a Volán-portfólió és a vízügyi ágazat humán és gazdasági területei kiszervezésének előkészítése egy MVM Kontó Zrt. nevű szolgáltató központba. Ennek a cégnek a vezetőivel találkoztak és egyeztettek a Volán-portfólió és a vízügyi ágazat szakszervezeti vezetői 2016.06.22-én az MNV Zrt. székházában.

A KKSZ, a KMSZ és a vízügyi ágazat szakszervezeti vezetői személyes találkozó keretében vártak választ a humán és a gazdasági területek kiszervezésének folyamatáról az MVM Kontó Zrt. felső vezetőitől.

A szolgáltató központ vezérigazgatója röviden bemutatta a cég munkáját, felvázolta tevékenység-struktúrájukat, a tulajdonosi szerkezetet, üzleti filozófiájukat. Tájékoztatott arról, hogy jelenleg 8000 munkavállaló bérszámfejtését és jelentős számú társaság pénzügyi, könyvelési teendőit látják el, 134 fővel.

Ezért valamennyi, az átalakítási folyamatban felvetődő létszámkérdés kapcsán érdemi egyeztetést igényelnek. Hangoztatták a találkozások rendszeressé tételének és a kölcsönös tájékoztatás szerepének szükségességét.

Arra a kérdésre, hogy hol lesznek a regionális központok, nem tudtak választ adni. Ugyancsak képlékeny az a kérdés, hogy mi lesz a kiszervezendő területek munkatársaival. Átkerülnek-e a Kontó állományába és akkor helyileg hol lesznek vagy maradnak a Közlekedési Központoknál és elsősorban adatszolgáltatás lesz a feladatuk.

A szakszervezeti oldal megegyezett abban, hogy kapcsolatban maradnak, megosztják egymással információikat és közös szándékok, közös stratégia mentén fogalmazzák meg állásfoglalásaikat és együttesen határozzák meg cselekvési terveiket.

 

Horváth László

alelnök

KMSZ