Kosztolányi Dezső

Intés az öregebbek tiszteletére

(részlet)

„Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt,

akár utcaseprők, akár miniszterek.

Nem oly tiszteletet prédikálok én tinektek,

mint a papok, s az iskolai olvasókönyvek.

De vegyétek számba, mily nehezen mentitek át ti is

évek veszedelmén törékeny szívverésteket,

ezen az embernek ellenséges földgolyón.

S ők, kik negyven, ötven, hatvan évet éltek,

hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson gázoltak át,

hány folyó mellett haladtak el éjjel,

s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon,

míg váratlanul éltetek állanak, időtől koszorúzva,…..”

 

“Néha azért jusson eszedbe, az évek múlásával Te is visszaadogatod a díszeidet. Ám ha közben lélekben gyarapodsz, nem érhet veszteség, mert e csinosságok vonzatai – szeretet… – megmaradnak, felkavarhatatlanná mélyülnek, más értelmet nyernek és kiderül, sosem a külsőnek, hanem a teljes lényednek szóltak.”

A Kosztolányi és a Vavyan Fable idézet akár mottóul, is szolgálhat életünk során, hogy ne a külsőségek, hanem az igazán fontos belső tulajdonságok legyenek mérvadóak számunkra. Így hívja fel a fiatalok figyelmét, hogy az idősebb embereket tisztelnünk kell. A tiszteletük magában kell, hogy foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak az érzését, hogy értékeljük, szeretjük őket.

Az UNESCO (ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezete) javaslatára ENSZ-közgyűlés 1991-ben október elsejét az idősek világnapjává nyilvánította. Különböző tanulmányok alapján az idősödés a 60. életévben kezdődik, míg az időskort a 75 éves kortól szokták számítani.

Fontos, hogy felismerjük azt, hogy amit az életben elértünk, azt egyrészt önmagunknak, másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhetjük. Ki ne emlékezne jószívvel a nagymama és a nagypapa meséire, történeteire! A NAGYI finom főztjére, sütiére?! Szüleink mellett Ők mindig mellettünk álltak és állnak, ha támogatásra, jó szóra volt szükségünk.

Elmondhatjuk, hogy többségében az életünket, eredményeinket általában az elődeink eredményeire építve folytatjuk, végezzük. Így a mi életünk is akkor tekinthető értékesnek, ha az idő a kor előre haladtával saját utódainknak értékesebb világot, követhető példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával. Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat.

A mindennapi tennivalók mellett sajnos, hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel tartozunk az idősek felé. Pedig a figyelem kijárna mindennap, és nem is csak családi szinten.

Október elseje az idősek világnapja, persze ahogy nem csak karácsonykor kell szeretni a másikat, úgy most sem csak ezen az egy napon kell(ene) odafigyelni a sokszor beteg és gyenge idősekre. E jeles alkalom mindenesetre kiváló arra, hogy a régen halogatott dolgokat megtegyük szeretteinkért.

Az idős embereket tisztelnünk kell, tiszteletünknek magában kell, hogy foglalja az elfogadásunkat, támogatásunkat, szeretetünket és nagyrabecsülésünket.

Végezetül nagy szeretettel kívánom, hogy valamennyien tudjunk hozzá járulni a nemzedékek közötti harmónia, odafigyelés, közösségi gondolkodás és az összetartozás megteremtéséhez, amely idős embertársaink szívét melegséggel, békességgel tölti meg. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben töltse a pihenés éveit minden szépkorú!

 

Pécs, 2021. szeptember 29.

Perényi Tünde

Egészségügyi Munkavállalók

Szakszervezetének elnöke