A Nemzetközi Nőnap alkalmából az Európai Szakszervezeti Szövetség felhívással fordult a férfiakhoz és a nőkhöz, hogy együtt, közös erővel törjék át az üvegplafont, hogy megszűnjön a nemek közötti különbségtétel a munka világában, a bérekben, az előmeneteli lehetőségekben.

Tény, a nőket továbbra is hátrány éri a munkahelyeken. Továbbra is kevesen és nehezen emelkednek ki közülük a munkahelyi hierarchiában, de számtalanszor üvegfalak állják útjukat más vonatkozásban is a munkahelyeken.

A számok ridegen beszédesek:
– az építőiparban a vezetők 4%-a nő;
– a mérnöki és informatikai szakembereknek 18% nő;
– az oktatási és az egészségügyi szakemberek 80 %-a nő;
– a nők száma meghaladja a férfiakét a következő foglalkozások esetén: étkeztetés, takarítás, szociális, az irodai, valamint a pénztári munkában;
– a felső vezetőknek 4% nő, és csak mintegy 22% -a tagja valamelyik felügyelő testületnek.

Tény, Európában az elmúlt öt évben valóban nőtt a szegregáció a munkahelyek!

“Meg kell törni az üvegplafont, az üvegfalat. A nők felülreprezentáltak azokban a foglalkozásokban, amelyekben alacsonyabb bérek, mint azokban a munkahelyekben, ahol túlnyomórészt férfiak végeznek munkát. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy átlagosan 16% -os a bérszakadék Európában. Többet kell tennünk az eddigieknél, hogy megtörjön ez a tradíció. A férfiak és a nők keresete közti különbségeket minél előbb fel kell számolni – szögezte le Luca Visentini, az ETUC főtitkára.

“Nincs olyan ország Európában, amely mentes lenne a nemi szegregációtól a munkahelyeken – üvegmennyezetek és üvegfalak választanak el bennünket. Ez rossz a nőknek és a férfiaknak egyaránt. A tehetséges nők tudása sokszor kárba vész, és ez ma már nem egyedi eset, hanem általánossá vált kontinensünkön is. A nemek közötti egyenlőség még nem valósult meg. A munkahelyi nemi szegregáció felszámolása legyen prioritása a EU-stratégiának – mondta Montserrat Mir, ETUC szövetségi titkára