Figyelmetekbe ajánljuk dr. Szabó Imre Szilárd nemrég megjelent „A szakszervezet jogállása a magyar munkajogban” című kötetét. A szerző egyebek mellett foglalkozik a hazai szakszervezeti mozgalom történetével, a tárgykör nemzetközi munkajogi hátterével, a szakszervezetekre vonatkozó polgári és munkajogi joganyag bemutatásával. Vizsgálja, hogy alátámasztható-e az a kritika, amelyet a szakszervezetek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kollektív munkajogi szabályozásával kapcsolatban kifejtettek.

Dr. Berke Gyula így méltatja a kötetet: „az értekezés hiánypótló jellegű, hiszen a munkavállalói érdekképviseletek helyzetének – különösen jogi szempontú – monografikus igényű vizsgálatára az elmúlt évtizedekben nem került sor.”

Szabó Imre Szilárd javaslatai körültekintő, s korántsem „érdek-vezérelt” javaslatok (ahogy záró következtetései körében a fogalmat ő használja). Sokkal inkább megfontolásra érdemes, jelentős gyakorlati tapasztalatok bázisán nyugvó, és nemzetközi beszámítási pontokra is tekintettel kialakított elgondolások, amelyek érdemesek a jogalkotói figyelemre is.”

A kötet itt érhető el.

Dr. Berke Gyula recenziója itt olvasható.