A Munkástanácsok Országos Szövetsége sérelmezi, hogy az Országgyűlés érdemi szakmai egyeztetések nélkül, a szociális párbeszéd rendszerének megkerülésével fogadta el a Munka Törvénykönyvének módosítását.

Már az eljárás elfogadhatatlansága miatt is jogosnak tartjuk azokat a munkavállalói követeléseket, amelyek a törvény elfogadása miatt az elmúlt hetekben megfogalmazódtak, azokat tartalmukat tekintve is teljességgel osztjuk.

Elítéljük ugyanakkor azokat az utcai megmozdulásokon történt erőszakos cselekményeket, melyekről Szövetségünk legújabb tagszervezete a Független Rendőr Szakszervezet (mint a legnagyobb rendőrségi érdekképviselet) adott részletes tájékoztatást. A megmozdulásokat és azokon részt vevők testi épségét biztosító munkavállalók sok esetben a saját túlóra kereteiket véglegesen kimerítve és akár azon túl is végzik feladataikat, amiért tisztelet és becsület illeti őket! Sajnálatunkat fejezzük ki, hogy a tiszta munkavállalói követelésekre az ellenzéki politikai erők egyoldalúan rátelepedtek, a munkavállalók hangja szinte már alig hallatszik az elmúlt napokban.

Ahol  szakszervezetek erősek és a munkáltató sem törekszik a munkavállalók „kizsigerelésére”, ott a jövőben is a kollektív szerződés fogja a foglalkoztatás kereteit és szabályait meghatározni, azaz a kollektív szerződés védelme minden munkavállalóra kiterjed. Célszerű ezért a kollektív szerződésben a 250, illetve a 300 óra feletti rendkívüli munkavégzés feltételeit (beleértve az elrendelésre és a díjazásra vonatkozó szabályokat is) szabályozni, de elsősorban kiiktatni a „400 órás túlmunka” lehetőségét, magyarán kollektív szerződéssel kizárni az új jogintézmény alkalmazását. Ahol ez a munkavállalói igény sérül, ott helyi sztrájkok szervezését is támogatjuk a munkáltatókkal szemben.

Kérjük a Kormányt, hogy igyekezzen lehűteni az indulatokat, még mindezek bekövetkezése előtt kezdjen érdemi egyeztetésekbe az érdekképviseletekkel!

Munkástanácsok Országos Szövetsége

Szövetségi Tanács