2012 márciusában döntött a kormány a Volán-társaságcsoport strukturális átalakításáról. A döntés értelmében az akkor 24 Volán-társaságot 7 regionális közlekedési központ váltotta. A döntéshozók 2012 augusztusáig határoztak a régiós társaságok nagyságáról és megnevezték a cégvezetők személyét. Két éves előkészítést követően 2015. január 1-jétől hivatalosan is megalakultak a közlekedési központok. Ez az időszak nagy feladatot rótt mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalra. Különböző berendezkedésű, különböző vállalati kultúrájú társaságokat kellett egy szervezetbe integrálni. Össze kellett hangolni a Kollektív Szerződéseinket, egészen eltérő bérrendszereket. Ebben a munkában komoly feladat hárult a szakszervezetekre.

A szakszervezetek hatékony közreműködése nélkül nem lett volna ilyen, viszonylag zökkenőmentes az átmenet. A Kollektív Szerződések egységesítésében különösképpen konstruktív szerepet vállaltak a KMSZ-hez tartozó szakszervezetek. Komoly, és néha feszült viták övezték az összehangolást, ám a közös érdekek és a közös felelősségek minden régióban létrehozták a régiós KSZ-t.

Bér kérdésében szűkre szabott mozgástér volt a szakszervezetek osztályrésze. Ekkor bérfejlesztés nem, hanem bérkompenzáció volt. Csekély mértékű kompenzáció kapcsán kellett zöldágra vergődni a munkáltatóval. Szövetségünk 2016-ban már nyílt közleményben hívta fel a döntéshozók figyelmét egy érzékelhető, a munkaerő-elvándorlást csökkentő bérfejlesztés szükségességére.

Szakszervezetünk már akkor megfogalmazta a három éves ütemezésű 50%-os bérfejlesztés igényét. 2017-ben és 2018-ban is kétszámjegyű (közel 15%) bérfejlesztés valósult meg a Volán-portfólióban.

Létszámkérdésben úgy az előkészítő, mint a megalakulást követő szakaszban egyértelmű volt a KMSZ állásfoglalása. E szerint nem támogatunk lélektani határt (1-2%) meghaladó létszámcsökkentést. Megjegyezhetjük: néhány vezetői és néhány szellemi munkakör megszűntetésén kívül létszámleépítés nem történt.

Szövetségünk nem támogatta és nem támogatja a hatástanulmányok nélküli, megalapozatlan kiszervezéseket.

Nem helyeseltük a humán és a gazdasági szakterületek egyes szeleteinek kiszervezését sem.

A 2016-ban megalakult MVM Kontó Zrt-vel kapcsolatban komoly kételyeket fogalmaztunk meg.  Észrevételeink azóta beigazolódtak. A társaság és utódszervezete (NÜSZ Zrt.) sem minőségben, sem költséghatékonyságban egyáltalán nem hozott áttörést.  A kiszervezés kapcsán az volt a szakszervezeti követelés, miszerint létszámban csak minimálisan sérülhetnek a közlekedési központok, alapvetően megvalósult.

Szövetségünk számos meghatározó témában hallotta hangját. Sürgettük a jármű-modernizációs program felgyorsítását. Rávilágítottunk a korkedvezményt pótló kompenzációs munkaanyag hiányosságaira. Szorgalmaztuk a témában a mielőbbi tárgyalások megkezdését.

Már most kezdeményeztük a 2019. évre szóló 5%-os bérfejlesztést rögzítő megállapodás újratárgyalását, az Alágazati KSZ egyes pontjainak módosító javaslatait. A leírtak ismeretében megállapítható, hogy Szövetségünk a Volán szakma megkerülhetetlen tényezője.

Budapest, 2018. április 24.

Varga Tibor                                                                       Horváth László

    elnök                                                                                        alelnök