A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) érzékelve a közúti közösségi közlekedés regionális modelljének működési zavarait, tudomásul veszi az újabb strukturális átalakítást.

A KMSZ ugyanakkor leszögezi, hogy a működési zavarok nem elsősorban a szervezeti modell természetéből, hanem a tulajdonos elhibázott döntéseiből adódtak.

A Szövetség például elfogadhatatlannak tartotta a buszbeszerzési moratóriumot, majd később a központi buszellátás rendszerét. Emiatt rohamosan romlott a járműpark állapota. Így történhet meg, hogy szép számban közlekednek 25-30 éves autóbuszok mind a helyi, mind a helyközi közlekedésben.

Hasonlóképp elfogadhatatlannak tartotta a KMSZ a központi alkatrészbeszerzés rendszerét. A merev és rendkívül körülményes alkatrészellátás eredője, hogy alkatrészhiány miatt napokat vesztegelnek buszok a műhelyekben. Ezért van az, hogy a járatkimaradások már nem elszigeteltek.

A KMSZ érthetetlennek tartotta a stratégiai fontosságú és szakmaspecifikus pénzügyi és humánpolitikai műveletek kiszervezését. Általánosságban megállapítható, hogy a kiszervezett tevékenységek aránytalanul magas költséget emésztenek fel.

A mostani átszervezésnél a Szövetség a korábbiaknál nagyobb felkészültséget és átgondoltabb előkészítést tapasztal. Ugyanakkor felteszi az alapkérdést: mi a garancia a költséghatékonyabb és színvonalasabb szolgáltatásra?

A már bemutatott szervezeti és működési modell bizonyos feltételek mellett magában hordozza a változás esélyét. A KMSZ azonban egyelőre még hiányosnak tartja a szervezeti sémát. Szerintük a régiós és megyei szintek struktúrája kiforratlan, képlékeny.

A szellemi állomány körében nagy a bizonytalanság, kérdéses, hogy ebben a modellben kinek lesz szükség a munkájára. És akinek igen, vajon nem csak kimondottan végrehajtói szerep jut-e? Elhibázott lépésnek tartja a Szövetség,   hogy régiós és megyei szinteken elenyészően kevés lesz a döntéshozatali,munkáltatói jogkörrel felruházott pozíció.

Véleményük szerint a szervezet túlcentralizált, ami működési zavarokhoz vezethet. A Szövetség kulcskérdésnek tartja a foglalkoztatási és bérezési módszerek összehangolását, ami a majdani Kollektív Szerződésben kell, hogy testet öltsön. Létszám- és bérgazdálkodási kérdésekben a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége ragaszkodni fog az érdemi egyeztetéshez. Elfogadhatatlannak tartaná,ha a szakszervezetek nélkül történnének döntések ezen témákban.

A KMSZ érdekelt egy hatékony és minőségi közlekedés megteremtésében, ehhez partner is.  Azonban, ha a szakszervezeteknek partvonalon kívüli szerepet szánnak, a KMSZ érdekvédelmi munkájához minden létező törvényes eszközt kész igénybe venni

Közlekedési Munkástanácsok Szövetségének elnöksége