„a VOLÁNBUSZ Zrt. ebben a témakörben átfogó vizsgálatot folytat, amely jelenleg még folyamatban van. Ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján az már megállapítható, hogy egyrészt a jogelőd közlekedési központok eljárása nem volt egységes, másrészt egyes, a VOLÁNBUSZ Zrt.-be beolvadó közlekedési központok vezényléssel (munkaidő-beosztással) kapcsolatos gyakorlata tekintetében hiányosságok tapasztalhatók. Erre tekintettel – az általad (dr. Szabó Imre Szilárd) leírtakkal összhangban, azzal egyetértve – a forgalmi szakterülettel közösen egy országosan egységes, a munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal teljes mértékben összhangban álló gyakorlat kidolgozására és megvalósítására törekszünk, amelynek során természetesen a tapasztalt hiányosságok is kiküszöbölésre kerülnek. Ehhez kérjük szíves türelmeteket, a vizsgálat eredményei hamarosan összegzésre kerülnek, amely mentén az egységes eljárásrend is kidolgozásra kerülhet. Ugyanakkor jelezzük, hogy több terület vonatkozásában a forgalmi szakterület már felhívta a figyelmet a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére, javítására.”

Mindez azért fontos és a KDSZSZ azért tűzte ki célként, hogy áttekinti a vezényléseket, mert a munkaidő beosztása során nem csupán azokat a napokat kell jelölni, amelyen a munkavállaló munkát végez, és azokat, amelyeken nem, hanem utóbbiak tekintetében is differenciálni kell, úgymint munkanapok, amelyeken nem kell munkát végezni, és heti pihenőnap. Ennek a megkülönböztetésnek szintén a rendkívüli munkavégzés díjazása szempontjából van jelentősége. Az Mt. szabályai szerint, ha a munkavállaló számára a munkáltató nem osztott be annyi heti pihenőnapot, mint amennyi az adott munkaidőkereten belül szükséges lett volna, akkor ezt – az egyébként teljesített munkaórák számától függetlenül – úgy kell tekinteni, hogy a munkavállaló heti pihenőnapon történő rendkívüli munkavégzést teljesített és eszerint illeti meg díjazás is. A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (pihenőidőre) elrendelt munkavégzés esetében a pótlék mértéke 100%, feltéve, hogy a munkáltató nem biztosít másik pihenőnapot (heti pihenőidőt). Utóbbi esetben a pótlék mértéke 50%-os.

 

Dobi István
KDSZSZ elnök