Négy szakszervezeti szövetség ifjúsági tagozata kezdeményezi a szakmai gyakorlatok rendszerének felülvizsgálatát.

 Véleményünk szerint a felsőoktatási szakmai gyakorlatok rendszerét számos ponton érdemes felülvizsgálni és egységesíteni. Az egyik legfontosabb kérdésnek a gyakornoki fizetések rendszerének felülvizsgálatát tartjuk. Ahogy az ombudsmani vizsgálat is rámutatott a tavalyi évben: a felsőoktatási intézmények számos helyen eltérően, bizonytalanul értelmezik a szakmai gyakorlattal összefüggő egyes kérdéseket, jogviszonyokat. (Szükséges-e együttműködési megállapodást kötniük a szakmai gyakorlóhellyel? Milyen jogviszonyban áll a hallgató a gyakorlati hellyel, annak be kell-e jelentenie a hallgató munkavállalását az illetékes hatóságoknál? Mikor, milyen jogviszony alapján jogosult a hallgató társadalombiztosítási ellátásra?).

 A képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során végzett munka esetében díjazás illetheti meg a hallgatót, illetve a 6 hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén kötelező a díjazás. A díjazás értéke legalább hetente a minimálbér 15 százaléka, amit – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizet.

 Kezdeményezzük az összeg szorzószámának emelését! Amennyiben a munkaviszony minden eleme teljesül, joggal vetődik fel a kérdés, hogy a bér vonatkozásában miért is tér el az összeg a hallgatók hátrányára évek óta változatlan mértékben?

 Javasoljuk – egyetértve a hallgatói munkaszerződés és a szakképzésben részt vevő tanulóknál történt idei változásokkal (a hallgatói munkaszerződések szélesebb körű alkalmazásának ösztönzése érdekében mentesülnek a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól azok a hallgatók, akiket hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatnak. A munkáltatónak sem kell szociális hozzájárulási adót fizetni ezen jogviszonyok alapján) – hogy az általunk javasolt kifizetendő összeg növekedését munkáltatói oldalról kompenzálva további mentességek kerüljenek bevezetésre, segítve a fiatalok foglalkoztatását.

 Budapest, 2014. április 15.

 Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata – Szabó Imre, elnök

Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata – Ferencz Norbert, elnök

 Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata – Dorogi Péter, elnök

LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Tagozata – Fiatalok Ligája – dr. Szilágyi Veronika, elnök