A Munkástanácsok és a Repülőtéri Dolgozók és Szolgáltatók Szakszervezetének tagsága egységesen üdvözli a Malév és a Budapest Airport Zrt. privatizációját vizsgáló bizottság jelentésében foglaltakat.

 A parlament hétfőn 298 igen szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta „A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről” szóló jelentést. A jelentés teljes terjedelmében a parlament http://www.parlament.hu/irom39/09530/09530.pdf címen megtalálható.

 Megítélésünk szerint a vizsgálati jelentés parlamenti elfogadása mérföldkő lehet a magyar légi közlekedés két alágazatának a repülőtér és a légi forgalom jövőjének szempontjából.

 A 2012. március 14-én létrehozott vizsgálóbizottság munkáját szakértőink kezdettől fogva aktívan támogatták, szakértelmükkel és helyismeretükkel segítették az előzmények feltárását. A vizsgálóbizottság hatás- és feladatkörének megfelelően a jelentésben meghatározták a vizsgált időszak tekintetében a politikai felelősöket. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a jelentésbe a Bizottság ajánlásai között a következő három igen fontos is rögzítésre került az alábbiak szerint:

 • „Felhívja az közlekedésért felelős minisztert, hogy tekintettel a nemzetgazdaság szempontjából jelentős érdekre, készítsen 2013. június 30-ig értékelést a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és egy nemzeti légitársaság működőképességének vizsgálatára, különös tekintettel a tiltott állami támogatások körébe eső tőkejuttatások mérlegelésére.

 

 • Felhívja a közlekedésért felelős minisztert, hogy tekintettel a nemzetgazdaság és nemzetbiztonság szempontjából jelentős érdekre, készítsen 2013. június 30-ig értékelést egy többségi, közösségi tulajdonban lévő nemzetközi, a nemzeti légitársaságnak is bázist adó repülőtér létrehozására.

 

 • Felhívja az ágazatért felelős minisztert, hogy vizsgálja felül a jelenleg érvényes és a jövőben a közlekedési ágazatban a privatizációs szerződések kikötései között kiemelt figyelmet fordítson:
  • privatizált vagyon tartós működőképességének és üzembiztonságának garanciáira,
  • a vásárlás finanszírozási hátterére és pénzügyi költségeire,
  • a költségvetés adóalapjának védelmére,
  • a közérdek előtérbe helyezése a magánérdekkel szemben,
  • a dolgozó tulajdonlás elősegítésére,
  • az üzemeltetés foglalkoztatási hatásaira.”

Ez azt jelenti, hogy a kormány számára döntő fontosságú feladatokat határozott meg a vizsgálóbizottság. Nemzeti repülőtér és nemzeti légi társaság létrehozásáról, stabil, hosszú távú eredményes működtetéséről, új munkahelyekről, családok megélhetéséről valamint az iparág újraélesztéséről felelősen csak az érintettek bevonásával lehet jó szakmai döntéseket hozni. Ebben a munkában szakértőinknek kötelező részt venni, hiszen a jövőépítéséről van szó.

 Az elhivatottság mellett azonban szükség van nemcsak a légi közlekedésben korábban és jelenleg dolgozók támogatására, hanem a széles közvélemény segítségére is. Meggyőződésünk, hogy a siker alapfeltétele, hogy végre a magánérdek ne írja felül a közérdeket a légi közlekedésben. Ehhez pedig kell az átláthatóság, a nyíltság, a tájékoztatás és a szakmaiság. Továbbá nem utolsó sorban az is, hogy az újjáépítést, újjászervezést hiteles szakértők irányítsák a köz javára.

 Teljes tagságunk egységesen elkötelezett az iparág nemzeti többségi közösségi tulajdonú újraszervezése mellett, mert hisszük, hogy csak ez szolgálja Magyarország és polgárai érdekeit.

(Fotó: Szurok János / Repülés)