Jogerős: A Volánbusz Zrt. a 2022. évi jövedelempolitikai megállapodás (bérmegállapodás) megkötésére irányuló tárgyalások során megsértette az Mt. 233. §-ában meghatározott konzultáció szabályait.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bírósággal egyező módon a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezetnek (továbbiakban: SZAKSZ) adott igazat abban a kérdésben, hogy a Volánbusz Zrt. jogellenesen járt el a tavaly megkötött bértárgyalások során. A SZAKSZ és a Munkástanácsok jogászai (dr. Peti Éva és dr. Szabó Imre Szilárd) által előkészített és előadott jogi érveket a bíróságok egyezően ítélték meg.

A Fővárosi Ítélőtábla részéről az első elbírálandó kérdés az volt, hogy a Volánbusz Zrt. megsértette-e a konzultációs jogot azzal, hogy írásbeli együttműködést ajánlott a szakszervezetek részére, tekintettel arra, hogy a kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet (Közúti Közlekedési Szakszervezet) nem kívánt a szintén kollektív szerződés kötési képességgel rendelkező, Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezettel lefolytatni. A másodfokú bíróság szerint a konzultációt úgy kell lefolytatni, hogy lehetőség legyen a munkaadóval találkozni es mind a munkaadóval, mind a többi szakszervezettel közvetlen véleménycserét és párbeszédet folytatni. Az Mt. 233.§ (2) bekezdése szerinti érdemi tárgyalás a kollektív szerződéses erejű bérmegállapodás tekintetében csak a felek együttes, közvetlen, személyes jelenlétével biztosítható, írásbeli nyilatkozatokkal nem. Ugyancsak nem felel meg ennek a Volánbusz Zrt. által a humánigazgatóval felajánlott telefonos tájékoztatás. Önmagában a járványhelyzetre hivatkozás – konkrétumon nélkül – nem alkalmas annak igazolására, hogy a személyes tárgyalás nem volt lefolytatható.

A bíróságok megállapították azt is, hogy nem felel meg a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek az sem, hogy fél órával az online tárgyalást megelőzően kapott értesítést a SZAKSZ ennek lehetőségéről. A 21. században sem elvárható, hogy egy jelentős tárgyalásról fél órával a tárgyalás megkezdését megelőzően értesüljön az adott fél. Mindezek alapján az adott helyzetben általában elvárható magatartás alapján sem volt elvárható, hogy a kérelmező a 12.30-kor megküldött meghívásra a 13.00 órakor kezdődő Teams értekezleten részt vegyen és álláspontját megfelelően képviselje.

Összegezve, a Fővárosi Ítélőtábla kiemelte, hogy a Volánbusz Zrt. eljárása megakadályozta a SZAKSZ-ot az Mt. 276. § (8) bekezdése szerinti jogai gyakorlásában és abban, hogy a kollektív szerződéses erejű bérmegállapodást adott esetben aláírja, arról érdemben tudjon tárgyalni. Megállapította azt is, hogy a Volánbusz Zrt. elfogadta a kollektív szerződés kötésre jogosult szakszervezet (Közúti Közlekedési Szakszervezet) azon álláspontját, hogy nem kíván együttműködni a SZAKSZ-szal és közreműködött abban, hogy a SZAKSZ kirekesztésével kerüljön sor a bérmegállapodás megtárgyalására és megkötésére melynek folytán a SZAKSZ Alaptörvényben és a nemzetközi egyezményben rögzített jogai súlyosan csorbultak.

Dobi István
elnök