A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete

A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend

a következő:

a) május 10., szombat munkanap

május 2., péntek pihenőnap

b) október 18., szombat munkanap

október 24., péntek pihenőnap

c) december 13., szombat munkanap

december 24., szerda pihenőnap

3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.