Ma ünnepelik a vám- és pénzügyőrök  a Magyar Király Pénzügyőrség megalakításának 150. évfordulóját. Ettől az 1867. március 10-i eseménytől számítjuk az önálló nemzeti vámszervezet létezését.

A kiegyezést követően Magyarország számára létfontosságúvá vált az ország önálló gazdasági-pénzügyi politikájának a megteremtése. Erre tekintettel a magyar kormány pénzügyminisztere, gróf Lónyai Menyhért az 1. számú körrendeletében rendelkezett a Magyar Királyi Pénzügyőrség megalakulásáról. A testület legfontosabb feladata az állami feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források előteremtése, fellépés a gazdasági törvényszegőkkel szemben, a csempészet megakadályozása, az adó- és illetékfizetés alól kibúvók felderítése volt.

A Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének (VPDSZ) álláspontja szerint a magyar nemzeti érdek szempontjából kiemelt jelentősége van a vámszervezet egyben tartásának és stabilitásának megőrzésére, a hivatás megbecsülésének a NAV keretein belül. Különösen fontos ez abban az időszakban, amikor a brexit kapcsán Európa egysége bizonytalanná vált, a szabadkereskedelmi megállapodások jövője pedig kétségessé vált.

Budapest, 2017. 03. 10.

Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete