Nemzetközi hírek2019-06-12T21:22:56+02:00

Bizottsági közlemény

2017. július 27.|

Biztonságosabb és egészségesebb munkahely mindenkinek – Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló jogszabályainak és politikájának modernizálása

Beszámoló az ETUC Végrehajtó Bizottságának 2017. március 15-16-i üléséről

2017. március 25.|

Az ETUC 2017. március 15-16-án tartotta végrehajtóbizottsági ülését. Az ülésre Máltán került sor a máltai GWU szakszervezet meghívására, a máltai EU elnökség keretében. Az ülés sajátosságát az adta, hogy a szokásos ügymeneten kívül meghívottként részt vett és beszédet mondott a máltai miniszterelnök, az oktatási és foglalkoztatási miniszter, valamint az OECD Szakszervezeti Tanácsadó Bizottságának (TUAC) elnöke is.

Az EURÓPAI SZEMESZTER ÉS A SZAKSZERVEZETEK AHHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATAI

2017. március 20.|

Az Európai Szemeszter az EU tagállamok gazdaságpolitikájának és költségvetésének összehangolását célzó eszköz, amely kötődik az Európa 2020 és az EU Stabilitási és Növekedési Paktumához, s alapvetően az azokban meghatározott célok elérését szolgálja. Az EU Szemeszter eszközét 2011-ben a jelenleg hivatalban levő, ún. Juncker-Bizottsá fogadta el. Az EU Szemeszter egy speciális eljárás keretében megy végbe éves ciklusokban.

Strukturális és tartós munkanélküliség az EU-ban- EZA szeminárium Bécs

2017. február 10.|

Ausztriában nő a népességszám, a munkanélküliek több mint fele külföldi, de nem a migránsok köréből kerül ki, mert hiszen ők még nem regisztráltak. Ausztriában a munkáltatók nehezen találnak képzetlen munkavállalót, érdeklődés és mobilitás hiánya miatt. A fiatal munkanélküliek száma csökken. Agyelszívás zajlik Kelet-Európából, ahonnan magasan képzett munkaerőt toboroznak a német nyelvű országok.

A MOBILITÁSI CSOMAG HÁTTÉRDOKUMENTUMA

2016. június 6.|

A munkavállalók és szolgáltatások szabad mozgása mindig is felvetette az akadálymentes belső piac biztosításának igénye, valamint a munkavállalók és a tisztességes verseny védelme közötti egyensúly kérdését, különösen a kevésbé fejlett gazdaságok felé történő nyitás alkalmával, így például a kelet-európai országok keleti kiterjesztése során az 1980-as években, vagy az Európai Unió kelet irányába történt bővítése során 2004 után. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetésére vonatkozó jogi szabályozás ezért nehezen elért kompromisszumok révén került megalkotásra a minden tagországra általánosan érvényes európai uniós jogszabályalkotás területén.

A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS HÁTTÉRDOKUMENTUM

2016. június 6.|

Jelenleg Európában az infrastrukturális fejlesztés nem csupán az egyes nemzeti hálózatok fejlesztését jelenti. Minden út, minden vasúti vonal és minden vízi útvonal szélesebb körű kihatással rendelkezik, mivel a nemzeti infrastrukturális hálózatok jelenleg egy szélesebb körű transz-európai hálózatnak csak egy-egy részét képezik.

ENERGETIKAI HÁTTÉRDOKUMENTUM

2016. június 6.|

Az energia kérdésének általános térnyerése után az Európai Unió szintjén, az energetika témája a V4-ek tárgyalásainak is középpontjába került (bár a 2004. május 12-én Kroměříž-ben aláírt V4-es Miniszterelnöki Nyilatkozat, amelynek címe „A visegrádi együttműködés jövőbeli területeire vonatkozó irányelvek”, nem terjed ki az energia kérdésére). Az utóbbi időben az energiaügyekért felelős Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igen intenzív és szoros együttműködést alakított ki a V4-es országok között. Speciális munkacsoportokat állítottak fel, és egy magas szintű munkacsoport is létrejött. Az együttműködés során számos közös álláspontot fogadtak el aktuális témákkal kapcsolatban.

Rerum Novarum

2016. április 21.|

XIII. Leó Rerum Novarum című enciklikája 1891-ban valódi válaszokat adott az olyan kihívásokra, mint a növekvő szegénység, az elmélyülő társadalmi konfliktusok és a tőkekoncentráció kérdése. A Rerum Novarum a munkavállalói jogok, így tulajdonjog vagy a szervezkedési szabadság jogának biztosítását szorgalmazta. Továbbá az enciklika olyan alapelvek biztosítására irányult, mint az emberi méltóság, a méltányos bér, közjavak, részvétel és szolidaritás.

Vissza az elejére!